Jdi na obsah Jdi na menu
 


 W

(╬) Wala sv. 31. 8. opat, sv. Wala, * 755 Německo, + 31. 8. 836 Bobbio v Itálii, pocházel z knížecí rodiny, byl bratranec sv. Karla I. Velikého, v r. 822 v 67 letech vstoupil do řádu benediktinů OSB a založil klášter v Korvey (Corvey, Korvej, Nova Corbeia u Höxteru na Weseře) v německém Sasku, v r. 826 se stal po svém bratru sv. Adalhardem z Corbie (2. 1.) opatem v klášteře Corbie u Amiensu, král Ludvík Pobožný ho v r. 830 poslal do vyhnanství, byl zvolen opatem v Bobbiu, Vala

(╬) Waldrada sv. 5. 5. abatyše, sv. Waldrada, * 500 ve Francii, + 563 St. Pierre aux Nonnais u Metzu ve Francii

(♣) Waldemar 27. 5. Valdemar

(╬) Walderich sv. 29.11. opat, sv. Walderich, + 850 Murrhardt v Německu, kde byl v klášteře benediktinů prvním opatem.

(╬) Walter sv. 22. 1. řeholník, sv. Walter z Birbecku, * 12. století v Belgii, + 1206 Himmerod v Porýní –Falci, pro velkou úctu k Panně Marii měl přezdívku Mariin mnich, celý život žil v klášteře cisterciáckého řádu OCist., po jeho smrti se u jeho hrobu uzdravilo mnoho postižených a nemocných lidí, Valtr

(╬) Walter sv. 17. 5. opat, sv. Walter z Mondsee, + 17. 5.1158 Mondsee v Rakousku

(╬) Walto z Wessobrunnu sv. 27.12. opat, sv. Walto z Wessobrunnu, * 1090, + 27.12.1156 Wessobrunn, Německo

(╬) Waltrauda sv. 9. 4. abatyše, sv. Waltrauda, * ve Francii, + 9. 4. 688 Mons v Belgii, po dohodě s manželem Vincencem Madelgarem vstoupila do kláštera, dala postavit další klášter v Castrilocu (dnes Mons), který vedla jako abatyše, její manžel, jejich čtyři děti a její sestra Adegunda byli později také svatořečeni, Waldetrudis, Waudra

(╬) Waltman sv. 15. 4. opat, sv. Waltman, + 15. 4.1138 Antverpy v Belgii, jako řeholník byl zvolen opatem

(╬) Wandregisel sv. 22. 7. opat, sv. Wandregisel, * 600 Verdun, Francie, + 22. 7. 665 Fontenella, Francie

(╬) Wardo Famianus sv. 8. 8. řeholník, lat.: fama = pověst, pověstný, sv. Wardo Famianus, * 1090 Kolín nad Rýnem, + 8. 8.1150 Gallese v Itálii, žil 25 let jako poustevník ve Španělsku, pak se stal mnichem v klášteře cisterciáků OCist., z pouti ze Svaté země zemřel v Itálii

(╬) Warin sv. 20. 9. opat, sv. Warin z Korveje, opat, + 20. 9. 856 Korvey v Německu

(╬) Warin z Poitou sv. 2.10. mučedník, sv. Warin z Poitou, bratr sv. Leodegara (2.10.), s kterým byl ve vězení popraven, + 2.10.679 Sarcing ve Francii

(╬) Warin sv. 30. 8. biskup, sv. Warin ze Sittenu, * 1065 Pont à Mousson ve Francii, + 30. 8.1150 Aulps ve Švýcarsku, byl biskupem v Sittenu (Sion), zemřel na jedné cestě po své diecézi

(╬) Werner sv. 19. 4. vyznavač, sv. Werner z Oberweselu, * 1271 Womrath v Porýní-Falci, + 1287 Bacharach v Porýní-Falci, byl velmi ochotný, dobrosrdečný a laskavý, pracoval na vinicích, kde byl o Velikonocích zavražděn ve věku 16 let, z jeho vraždy byli bez důkazů obviněni Židé, ihned po své smrti byl ctěn jako světec, pohřben v kapli sv. Kuniberta v Bacharachu

(╬) Werner bl. 1.10. opat, bl. Werner z Wiltů, opat + 1.10.1332 Wilty u Innsbrucku v Rakousku, kde působil v klášteře premonstrátů OPraem.

(╬) Wibert sv. 23. 5. řeholník, sv. Wibert z Gorze, křestním jménem Vendelín, * 900 Belgie, + 23. 5. 962 Gorze v Lotrinsku, Francie, benediktin OSB, kanonizován v r. 1100, Guibert

(╬) Wiborada sv. 11. 5. poustevnice a mučednice, sv. Wiborada, + 2. 5. 926 St. Gallen, od r. 912 žila jako inklúsa (poustevnice), stala se poradkyní mnoha lidí, mezi kterými byl i sv. Oldřich z Augsburgu, při vpádu uherských Avarů byla rozsekána sekerou, v r. 1047 byla svatořečena

(╬) Wigbert sv. 13. 8. opat, sv. Wigbert z Fritzlaru, * 680 Wesex v Anglii, + 737 Fritzlar v Německu, přišel jako misionář se sv. Bonifácem (5. 6.) do Německa, v Ohrdrufu založil školu, pohřben v katedrále sv. Petra ve Fritzlaru, Wikterp, Wiggo

(╬) Wiho sv. 13. 2. biskup sv. Wiho, sv. Gosberet a sv. Adolf, z Osnabrücku, sv. Wiho byl 1. biskupem, + 20. 4. 804, sv. Gosbert + 2. 2. 874, sv. Adolf, cisterciácký mnich, biskupem od 1216

(╬) Wichmann sv. 2.11. řeholník, sv. Wichmann z Arnsteinu, * 1185 Sasko, + 2.11.1270 Neuruppin v Německu, od r. 1210 byl proboštem v magdeburském klášteře premonstrátů OPraem., v r. 1221 usadil v Magdeburku dominikány OP. a sám k nim vstoupil, od r. 1246 byl převorem dominikánů v klášteře v Neuruppinu, který založil jeho bratr

(╬) Wikterp sv. 18. 4. biskup, sv. Wikterp z Augsburgu, * 700 Epfach v Bavorsku, + 18. 4. 771 Augsburg, v r. 738 se stal biskupem v Augsburgu, věnoval se misijní činnosti a podporoval věrozvěsta Magna z Tozza, který se po jeho smrti stal jeho nástupcem, založil města Kempten, Wessobrunn, Ellwangen, po své smrti byl pohřben ve svém rodišti Epfachu, v r. 1489 přeneseny do augsburské katedrály a uloženy v sakristii, úctu sv. biskupa šířila sv. Herluka, Wigbert, Wiggo

(╬) Wilburga sv. 11.12. poustevnice, sv. Wilburga, * 1230 St. Florian u Lince, + 11.12.1289 St. Florian u Lince v Rakousku, pohřbena v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie, brzy osiřela, byla často nemocná, ale přes všechny tyto potíže se jí podařilo putovat do španělského Santiaga de Compostela v r. 1247, za rok se vrátila a dalších 40 let prožila ve své cele osamoceně jako poustevnice (inklúsa), z cely nevycházela, stala se rádkyní bohatých i chudých, mocných i bezvýznamných a každého ve své cele přijala, jediný člověk, kterého přišla uvítat ven, byl král Rudolf, její životopis napsal jeden z jejích žáků Einwik ze Sv. Floriána

(╬) Willehaid sv. 8.11. biskup, sv. Willehaid z Brém, * 745 Northumbrien v Anglii, + 8.11. 789 Blexem v Německu, v r. 770 přišel do Fríska na misie, při povstání pohanských Sasů v r. 782 musel uprchnout, odešel na pouť do Říma, potom dva roky pobýval v Echternachu, v r. 785 se vrátil do Saska, v r. 787 byl vysvěcen na misijního biskupa, založil diecézi v Brémách, kde se stal 1. biskupem

(╬) Wilerich sv. 4. 5. biskup, sv. Willerich z Brém, + 837 Brémy, o jeho životě se dochovalo málo zpráv

(╬) Wilfried sv. 24. 4. biskup, sv. Wilfried z Yorku, * 634 Northumbrien, + 24. 4. 710 Oundle v Anglii, pocházel ze šlechtické rodiny, odešel do Říma, kde vstoupil do řádu benediktinů OSB, v r. 660 se vrátil a usiloval o zavedení řehole sv. Benedikta v Riponu a římské bohoslužby v Anglii, v r. 664 byla v Anglii zavedena římská liturgie a on byl jmenován biskupem v Yorku, překonával mnoho těžkostí, několikrát byl vypovězen ze země, znovu přijat, až se sám zřekl úřadu a dožil v klášteře v Oundle, jeho ostatky byly přeneseny 12.10.1124 do Yorku

(♣)(╬) Wilibald sv. 28. 5./7. 7. řeholník, germ.: wilia bald = vůle je mou silou, silná vůle; sv. Willibald, *22.10.700 Wessex v Anglii. Jeho otcem byl anglický král sv. Richard (7. 7.), matka sv. Wunna (Vunna, 7. 2.), sestra sv. Bonifáce. V r. 720 se Wilibald vydal s otcem a bratrem na pouť do Říma. Sám pokračoval do Palestiny a do Konstantinopole.
    Od r. 729 byl v Itálii, kde se za 10 let stal řeholníkem a spolupracovníkem svého strýce sv. Bonifáce (5.6.), který ho vysvětil v r. 740 na kněze a v r. 741 na biskupa v Eichstädtu. Se svým bratrem sv. Wunibaldem (18.12.) založil v Heidenheimu dva kláštery, jeden mužský, kde se stal Wunibald opatem, druhý ženský, ve kterém se jejich sestra sv. Walburga (25.2.) stala abatyší.
    Wilibald pomáhal chudým a pořádal dobročinné akce, do kterých sám hodně přispíval. +7.7.787 Eichstättu v Německu. Není v českém občanském kalendáři, Vilibald

(╬) Willibold sv. 25. 7. poutník, sv. Willibold, + 1230 Berkheim v Německu, pocházel z hraběcího rodu z Calw v Německu, podnikl několik poutí do Svaté země, do r. 1780 byl svátek 26.11., Vilibold, Wilibold

(╬) Wilibrord sv. 7.11. arcibiskup a věrozvěst, holand.: wil bror = Wilfriedův následovník, pokračovatel; sv. Willibrord, původním jménem Klement, *658 Northumbrien v Anglii, +7.11.739 Echternach v Lucembursku. Vstoupil do řádu benediktinů OSB. Ve 20 letech v r. 678 byl vysvěcen na kněze, od 84. papeže sv. Sergia I. byl vysvěcen 21.11.695 na biskupa v Utrechtu.
    V r. 698 mu darovala manželka Dagoberta II., sv. Irmina (24.12.) pozemek v Echternachu (v Lucembursku). Od r. 719 spolupracoval se sv. Bonifácem (5.6.). Po svém učiteli sv. Wilfriedovi pokračoval v evangelizaci Fríska a Dánska, kterému se stal patronem. Vilibrord, Villibrord, Wilibrord

(╬) Wiligis sv. 23. 2. arcibiskup, sv. Willigis z Mohuče, * 10. století v Dolním Sasku, + 23. 2.1011 Mohuč, pocházel z chudé rodiny, jeho otec byl kolářem, v r. 970 se na doporučení míšeňského biskupa Volkholda stal kancléřem krále Oty II., v r. 975 byl jmenován arcibiskupem, v r. 996 uvedl 139. papeže Řehoře V. (* 972, pp. 996 – 999), do jeho úřadu v Římě, v r. 1002 korunoval na císaře sv. Jindřicha II. a sv. Kunhutu, v r. 1007 založil bamberské biskupství, založil v Mohuči kostel sv. Štěpána, dóm sv. Martina a chrám sv. Viktora, denně dával jídlo 30 chudým

(╬) Wiltruda sv. 6. 1. abatyše, sv. Wiltruda z Bergenu, * 10. století, 6. 1.996/997 Bergen v Bavorsku, r. 939 se vdala za vévodu Bertholda Bavorského, po jeho smrti ji všechen majetek sebrali jeho příbuzní, na zásah císaře Oty II. ji ho museli vrátit, z tohoto jmění založila klášter benediktinek OSB, kde byla zvolena představenou

(╬) Wiltruda sv. 30. 7. abatyše, sv. Wiltruda z Hohenwartu, + 30. 7.1081 Hohenwart v Bavorsku

(╬) Wirnto sv. 10. 3. opat, sv. Wirnto, + 10. 3.1127 Formbach v Bavorsku, benediktin OSB

(╬) Wirthir sv. 29.12. misionář, sv. Wirthir z Neuhausenu, žil ve 12. století, pocházel z Anglie, zemřel v Mnichově, v r. 1120 je doložen jeho pobyt ve vesnici Neuhausen u Mnichova, živil se jako honák oslů, jeho ostatky byly nalezeny v r. 1931, v Německu je velmi uctíván a je mu zasvěceno mnoho kostelů, oficiálně nebyl nikdy svatořečen. 263. papež bl. Pavel VI. uznal jeho kult (úctu) na základě staleté úcty

(╬) Witta Albuin sv. 26.10. biskup, sv. Witta Albuin, * 700 Anglie, + 760 Buraburg v Německu, přišel na misie se sv. Bonifácem (5. 6.), který ho vysvětil na prvního a jediného biskupa, po jeho smrti bylo biskupství sloučeno s mohučskou diecézí

(╬) Wolfgang sv. 31.10. biskup, germ.: wolf = vlk, gang = chůze, chodící vlk, vlčí pochod;
    sv. Wolfgang z Řezna, *924/930 Pfulingen v Německu, +31.10.994 Pupping v Horním Rakousku. Pocházel ze schudlé hraběcí rodiny, vystudoval teologii v klášteře Reichenau, s přítelem Jindřichem, který se stal trevírským biskupem, odešel v r. 956 do Trevíru, do r. 964 učil na dómské škole, potom šel do švýcarského kláštera Einsiedeln, kde složil sliby a stal se benediktinem OSB.
    V r. 970 byl sv. biskupem Oldřichem z Augšpurku vysvěcen na kněze a vydal se na misie do Norika (Rakousko) a do Uher (Maďarsko). Svou pokorou, vzděláním a schopnostmi si získal obdiv současníků. Pasovský biskup Pelhřim (Pelegrim) ho navrhl za biskupa v Řezně. V r. 972 byl vysvěcen na řezenského biskupa. Po duchovních požadoval kázeň a mírnost k lidem, podporoval umění a vědu, založil několik klášterů se špitály, staral se o nemocné a chudé. Na císařském dvoře měl silný a velmi příznivý vliv.
    Císař Otta II. ho požádal o souhlas k založení pražské diecéze. Biskup souhlasil s odloučením Čech od jeho diecéze a umožnil v r. 973 založení biskupství v Praze. V r. 976 odešel do kláštera, odkud podnikal kazatelské cesty, na své cestě podél Dunaje došel do města Pupping, kde v kostele sv. Otmara zemřel, tělo bylo přeneseno do Řezna a pohřbeno v klášterním (dnes farním) kostele sv. Emmerama (Jirmama). Po jeho smrti se v Řezně zázračně uzdravilo mnoho lidí.
    Znázorňuje se sekerou, protože podle legendy hodil sekeru, aby se dozvěděl, kde má postavit kostel. Někdy bývá sekera v modelu kostela. Patron proti neplodnosti. Velice oblíbený německý světec. Wolfgang, Volfgang, Vlk, Vuk, Vik.

(╬) Wolfhard sv. 27.10. poustevník, germ.: wolf hard = vlk silný, sv. Wolfhard, * 1070 Augsburg v Německu, + 30.10.1127 Verona v Itálie, vyučen jako sedlář, v r. 1095 odešel na zkušenou do Itálie, tam pracoval u mistra, který si ho vážil, po večerech se staral o chudé a nemocné ve Veroně, rozdával jim velkou část výdělku, stal se tím známý a lidé ho začali chválit, opustil město a odešel do lesa jako poustevník, tam žil 20 let, v r. 1117 se vrátil do města a vstoupil do kamaldulského kláštera sv. Salvátora (Spasitel), 27.10.1602 byly jeho ostatky přeneseny do kostela sv. Sebastiána v Augsburgu, ten den se slaví jeho svátek

(╬) Wolfhold sv. 1.11. opat, sv. Wolfhold z Admontu, + 1.11.1137 Admont v Rakousku, pocházel z Bavorska, benediktin OSB kláštera sv. Jiří ve Schwarzwaldu, od r. 1115 byl opatem v Admontu

(╬) Wolfhold sv. 1. 2. kněz, germ.: wolf hold = vlk přívětivý, sv. Wolfhold z Hohenwartu, * 11. století, + 1. 2.1100 Hohenwart v Bavorsku.

(╬) Wolfred sv. 18. 1. mučedník, germ.: wolf fried = vlk přátelský; sv. Wolfred, * 10. století v Anglii, 18. 1.10 24 Švédsko, v r. 1000 přišel do Švédska hlásat pohanům křesťanství, při jednom svém kázání v horlivosti rozbil sochu pohanského božstva, obyvatelé ho utopili v močále, Ulfried, Volfried, Volfríd.

(╬) Wolfsinda sv. 2. 9. mučednice; sv. Wolfsinda žila v 6. a 7. století v Reisbachu v Bavorsku. Podle legendy ji utýral vlastní otec, který ji dal usmýkat k smrti divokým býkem. Podle druhé verze ji tím způsobem usmrtil její ženich, kterého si odmítla vzít.
    Na místě její smrti vytryskl léčivý pramen, v r. 1816 zde byl postaven kostel a pramen tryská pod hlavním oltářem. Jeden její životopis napsal wessobrunnský opat Benedikt v r. 934, který popsal i oslavu jejího svátku „o čtvrtých zářijových nonách“ to je 2.9.

(╬) Wolftruda sv. 23.11. abatyše, sv. Wolftruda z Nivelles, * 610 Brabant v Belgii, + 669 Nivelles v Belgii, Truda

(╬) Wulfhilda sv. 9. 9. abatyše, sv. Wulfhilda z Barkingu, * 940 Anglie, + 9. 9.1000 Barking v Anglii

(╬) Wulfhilda bl. 8. 5. řeholnice, bl. Wulfhilda z Wessobrunnu, * 1110 Bavorsko, + 8. 5.1180 Wessobrunn v Bavorsku, po smrti manžela vstoupila do kláštera benediktinek, už za svého života měla velkou úctu od místních lidí

(╬) Wulfia sv. 31. 1. poustevnice, sv. Wulfia, * 7. století ve Francii, + 750 Amiens ve Francii, byla vyhledávanou duchovní rádkyní, sama žila velice skromně.

(╬) Wulflaik sv. 21.10. poustevník, sv. Wulflaik, + 600 St. Walfroy ve Francii, založil klášter, který byl po jeho smrti nazván jeho jménem, Walfroy, Wulphy.

(╬) Wulfram sv. 20. 3. arcibiskup, sv. Wulfram, +20.3.720 Fontanella ve Francii, mnich OSB, příbuzný franckého krále, opat ve Fontanelle, v r . 693 arcibiskup v Sensu, po určení svého nástupce se vydal se sv. Willibrordem jako misionář do Fríska, Oufran, Eufran.

(╬) Wulmar sv. 20. 7. opat, sv. Wulmar ze Sameru, + 20. 7. 710 Samer ve Francii.

(╬) Wunna sv. 7. 2. královna a vyznavačka, sv. Vunna, *7. století Wessex, +700 v Anglii, sestra sv. Bonifáce (5.6.), apoštola Němců, manželka krále sv. Richarda Anglického.
    Jejich synové sv. Wunibald (Vunibald, 18.12.) a sv. Wilebald (Vilibald, Wilibald, 7.7.), dcera sv. Walburga (Valburga, 25.2.). V církevním kalendáři od r. 1969. Vunna

(╬) Wunibald sv. 18.12. řeholník, germ.: statečný syn Wunny; sv. Vunibald, *701 Wessex v Anglii, +18.12.761 Heidenheim v Německu. Otec anglický král sv. Richard (7.7.) z Wessexu v Anglii, matka sv. Wunna (7.2.), bratr sv. Walburgy (25.2.) a sv. biskupa Wilibalda (7.7.).
    V r. 720 se vydal s otcem a bratrem na pouť do Říma. V Itálii na Montecassinu vstoupil do kláštera benediktinů OSB, odkud v r. 738 šel na žádost svého strýce sv. Bonifáce (5.6.) do Germánie. V r. 741 se svým bratrem sv. biskupem Wunibaldem (18.12.) založil v Heidenheimu dva kláštery. V mužském klášteře se stal opatem, v druhém jejich sestra sv. Walburga (25. 2.) se stala abatyší.
    Jjeho zachovalé tělo přenesl v r. 777 bratr Wilibald do chrámu, odkud se ostatky ztratily při reformaci během 16. století. Od té doby je kostel v Heidenheimu protestantský.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X

 

(╬) Xaver sv. 3.12./3.10. špaň.: Javier = nový dům, z rodu Xaveriů, František Xaverský, Javier (Chavier)

(♣)(╬) Xéna 24. 1./ 24. 1. vyznavačka, řec.: xéné = přátelský dar, obdarovavající hosty, xenodochium = hostinec. Sv. Xénie patří mezi světce, o kterých se zachovalo málo zpráv. Jméno oblíbené v antickém Řecku. V českém občanském kalendáři 1995–2000. Xénie, Xénia, Xena

(♣) Xénie 27.11. Xena, Xéna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y

 

(♣) Yvona Ivona