Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stručný seznam svátků (1), A - K

 Stručný seznam svátků podle abecedy

(╬) Abrahám 16. 8. praotec, hebr: abí – ráhám = otec národů, původně Abram = otec rodu, praotec Abrahám, žil přibližně v letech 1900 – 1800 př. Kr., měl manželku Sáru a syna Izáka, do Svaté země přišel z Chaldejské země z města Ur (dnešní Irák), za svého praotce ho považují Židé i muslimové, Abram, Abraham, Aram

(♣) (╬)Adalbert, Albert sv. 21.11./15.11. biskup, něm.: adal – beracht = velká sláva, vznešený, urozený, +15.11.1280 v Kolíně nad Rýnem, v občanském kalendáři svátek přeložen v r. 1950 z 15.11., Adalbert (v cizině synonymum pro jméno Vojtěch), Albrecht, Albertina

(♣) Adam 24.12. a Eva, hebr.: h´adá – m = červená zemina – hlína, stvořený pozemšťan, člověk, Adam, první člověk stvořený Bohem, praotec všech lidí, za manželku mu dal Bůh ženu Evu, v době národního obrození u nás bylo toto jméno překládáno jako Zemislav

(♣)(╬)Adéla, Adelhaida sv. 2. 9./16.12. císařovna, něm.: adel – heid = urozenost, urozená, ušlechtilá, sv. Adeleida, německá císařovna, + 999, v době obrození překládáno jako Šlechtislava, Alice, Adelaida, Adelida, Adhelaida, Adléta, Alida, Ethela, Etela

(♣) Adina 17. 6. hebr.: adí – ne = jemná, citlivá, není v českém kalendáři.

(♣) Adolf (sv.) 17. 6. biskup, něm.: adhal wolf, adalf = ušlechtilý, vznešený, urozený vlk, sv. Adolf, německý biskup, 5. století, v době národního obrození bylo toto jméno překládáno jako Šlechtislav, není v církevním kalendáři

(╬) Adrian sv. 5. 3. papež, lat.. Adrian, Hadrian = občan města Adrie. Císař Hadrián, žil na přelomu 1. a 2. století. Papež sv. Hadrián III., byl 110. papež v letech 884 – 885, v českém církevním kalendáři svátek do r. 1969, Adriana, Adrián, Hadrian, Hadrián

(♣)Adriana 26. 6. Adrian

(♣)(╬) Agáta sv. 14.10./5. 2. mučednice, řec.: agathé = dobrá, milá, , umučena ve vězení + 5. 2. 251/254, pohřbena v Catanii na Sicílii, Háta, Dobruše, Dobromila, Agathon, Dobromil, Bona

(♣)(╬) Agnes sv. 21. 1. mučednice, řec.: agneia, hagia = čistá, bílá, neposkvrněná, svatá, boží, (svatá boží ovečka), lat.: agnus = (čistý, svatý) beránek, popravena mečem, + 21. 1. 304, Anežka, Běla

(♣) Alan 14. 8. keltsky: aln = svorný, soulad, Alana, Alanka

(♣) Alena 13. 8. Magdalena, Lenka

(♣)(╬) Aleš sv. 13. 4./17. 7. řec.: alexein = chránit, bránit někoho, syn bohatého římského patricije, pracoval jako sluha, + 17. 7. 417, v církevním kalendáři svátek do r. 1989, Alex, Alexej, Aleška

(♣)(╬) Alexandr sv. 27. 2./26. 2. patriarcha, řec.: Alexó andrós = ochránce mužů, u starověkých národů splývalo slovo muž se slovem člověk, proto se vykládá jako ochránce lidí, známý je Alexandr Veliký – Makedonský (356 – 323 př. Kr.), sv. Alexandr, patriarcha Alexandrie, + 326

(♣)(╬)Alfons sv. 3.10./1. 8. biskup, germánsky: adalfuns = vznešený, ušlechtilý, připravený k boji, + 2. 8.1787 Nocera de Pagani, Alfonz, Adalfons, Ildefons, Idelfons 

(♣) Alfréd 28.10. /14. 8. starogerm.: adal – fried = velký mír, mírotvůrce, anglický král Alfred Veliký, v českém občanském kalendáři do r. 1989 svátek 8. 8.

(♣) Alice 15. 1. starofranc.: aaliz = urozená, germ.: Adelice, Adéla, Adelaida  

(♣)(╬) Alois sv. 21. 6. řeholník, arabsky: Al – lovis = Bůh je moudrý, původně jméno Louis = Ludvík, + 21. 6.1591 v Římě, ve věku 21 let.

(╬) Alžběta sv. 5.11. matka sv. Jana Křtitele, a Zachariáš, hebr.: Elí – šebath = Bohu zasvěcená, můj Bůh je přísaha, Bůh splní to, co slíbí, Babeta, Bety, Eliška, Elisabeta, Elsa, Ela, Ilsa, Isabela, Líza, maď.: Erzsébet (Eržebet), Eržika 

(♣)(╬) Amálie sv. 10. 7. vyznavačka, lat.: amabilis = libezná, milá, přívětivá, lotrinská kněžna, manželka knížete Witgera z Lotrinska, měli tři děti, po smrti manžela vstoupila do kláštera v Maubenge, pomáhala chudým a nemocným, + 690

(♣)(╬) Ambrož sv. 7.12. biskup, řec.: ambrosia = nesmrtelnost – nesmrtelný, + 397 Milán, Brož, Brožík, Brůžek, Atanáš, Athanasius 

(♣)(╬) Amos sv. 16. 3./31. 3. starozákonní prorok, hebr.: h´– ámo – s = přinesené břemeno, zvednout náklad, prorok žil v 7. století př. Kr., podle něho měl druhé jméno poslední biskup Jednoty bratrské, učitel národů, Jan Amos Komenský, * 28. 3.1592, + 15.11.1670, v církevním kalendáři svátek do r. 1969, v občanském kalendáři svátek do r. 1989, Ámos 

(♣)(╬) Anastázie sv. 15. 4. mučednice, řec.: anastásis = vzkříšení, zmrtvýchvstání, sv. Anastásie, žila v Římě a pocházela z patricijské rodiny, + 304, Anastáz, Paschal, Stázina, Stázka, rusky Natasja, Nasťa

(♣) Anděla 11. 3. řec.: angelos = posel Boží, ženský protějšek mužského jména Anděl, které se u nás přestalo užívat, Angela, Angelika, Angel, Malachiáš

(♣) Andrea 26. 9. Ondřej, Andrej 

(♣) Aneta 17. 5. francouzská zdrobnělina jména Anna, Anita 

(♣)(╬) Anežka Česká sv. 2. 3./13.11. řeholnice, sv. Anežka Česká, Pražská, Přemyslovna, dcera českého krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské, založila špitální klášter v Praze na Františku, + 2.3.1282, Agnes 

(♣)(╬) Anna sv. 26. 7. matka Panny Marie, a Jáchym, hebr.: ch´–anná–ch = milost(ná) od Boha 

(♣)(╬) Antonín z Padovy sv. 13. 6. řeholník, řec.: anthos = květ, lat.: ante = napřed (vedoucí), vůdčí, přední, čelní, původně jméno Marka Antonia, lat.: Antonius = patří Antoniovi – z rodu Antóniů, + 13. 6.1231 Arcela u Padovy (Itálie) ve věku 36 let, kanonizován r.1232, ital.: António, Antonie, Antal, (Květa, Florián)

(♣)(╬) Apolena sv. 9. 2. mučednice, řec.: Apollós = světlý, nositel světla, sv. Apolena umučena + 250 v Alexandrii, Apollonie, Apolonie, Aurora, Jitřenka, Zora, Apolinář

(♣) Arnošt (ct.) 30. 3.. arcibiskup, něm.: ernust = vytrvalý, rozhodný, angl.: earnest = opravdový, seriozní, Arnošt z Pardubic, * 25. 3.1297 Hostinka u České Skalice, + 30.6.1364 v Roudnici nad Labem. Pohřben v Kladsku (Pl), Ernest, Ernst, Arne, Arna, Arnoštka

(♣) Artur 26.11. keltsky: arth = medvěd, art = kámen, Artuš, Bernard

(♣) Artuš 26.11. legendární král Artuš, založil říši Britů, žil v 5. století po Kristu, Artur, Bernard

(♣)(╬)Augustýn sv. 28. 8. biskup, lat.: augustus = vznešený, Augustin = patří Augustovi, (vznešenému císaři), sv. Aurelius Augustinus, + 28.8.430 Hippo Regius, Augustin, August, Augusta, Augustýna, Albert, Adalbert

(♣) Aurélie sv. 25. 9. sv. Aurelie, mučednice, + 258, Zlata, Zlatuše, Relina, Arana, Aranka

(╬) Balbína bl. 31. 3. mučednice, lat.: balbus = koktavý, (sv.) bl. Balbína, + 130

(♣)(╬) Baltazar sv. 6. 1. mudrc, persky: Bell – šasar = obětující (bůžku) Bálovi, třetí z mudrců, mágů, kteří donesli dary malému Ježíškovi do Betléma

(♣)(╬) Barbora sv. 4.12. panna a mučednice, řec.: barbaros (barbar) = cizinec, sv. Barbora, princezna z Nikodemie, + 237, Bára, Barunka, Barbara

(╬) Barnabáš sv. 11. 6. apoštol, hebr.: ben, bar nabihá = syn proroctví

(♣)(╬) Bartoloměj sv. 24. 8. apoštol, hebr.: ben, bar – talmai = brázda, vráska, syn Talmaje, Toloma, syn brázdy, syn vrásčitého (staršího) otce, původním jménem Nathanael, Natanael = darovaný Bohem, Bartoš, Bárta, Bartoň

(╬) Basil sv. 2. 1. biskup, řec.: basileos = panovník, král, + 379 Cesarea, Bazil, Basilius, Vasil, Vasilij

(♣)(╬) Beáta sv. 25.10./29. 7. mučednice, lat.: beata = blahoslavená, blažená, sv. Beatrice (Beatrix), + r. 303, v občanském kalendáři svátek od r. 1990, Blažena, Beatrix, Beatrice, Felicita = Štěstěna

(♣) Bedřich 1. 3. česká zkomolená podoba německého jména Fridrich, Friedrich, maď.: Frigyes (Friděš), Bedřiška, Irenej, Irena, Lubomír, Luboš, Miroslav, Mansuet, Šalamoun, v občanském kalendáři svátek v r. 1990 přeložen ze 6. 3.

(╬) Benedikt sv. 11. 7. opat, lat.: benedictus = požehnaný (bene dicere = dobro řečit = žehnat, říkat – svolávat dobro od Boha), sv. Benedikt zakladatel řádu, + 21. 3. 547, Beneš, Blahoslav, řec.: Makarios, ital.: Benedetto

(♣) Benjamín 7.12. hebr.: ben = syn, jamin = pravá ruka, syn pravice, syn štěstí, milovaný syn, nejmladší syn biblického praotce Jakuba (Gen. 35 kapitola), v českém občanském kalendáři v r. 1989 svátek přeložen z 31.3.

(♣)(╬) Bernard sv. 20. 8. opat, starogermánsky: bero hard = medvědí síla, zakladatel kláštera v Alpách, mniši pomáhali pocestným a v nepohodě s nimi chodili cvičení psi (bernardýni), Bernarda, Bernardeta, Benno, Benon, Artuš, Artur

(♣)(╬) Běla 21. 1. staročesky: bílá, čistá, Anežka, Albína, Blanka

(♣) Bivoj 13.10. slovan.: bij voje = bije vojska, davy, zástupy, v českých pověstech hrdina, který přinesl na Vyšehrad živého kance, přede všemi ho zabil a za jeho odvahu si ho vzala za manžela Kazi, sestra kněžny Libuše, v českém kalendáři do r. 1950

(♣)(╬)Blahomír sv. 30. 4./1. 4. opat, slovansky: blago mir = blahý svět, nebo mír, ve staroslověnštině mir znamenalo svět i mír, + 820, řec.: Makarios, Blahomil, Blahoslav, Benedikt

(♣) Blanka (sv.) 2.12. královna, starogerm.: franc. blanche = bílá, čistá, Albína, Běla

(♣)(╬) Blažej sv. 3. 2. biskup a mučedník, řec.: blachós = mdlý (mdloba), blasiós = má zápal kloubů, nemá nic společného s českým výrazem pro blaženost, + 316

(♣) Blažena 10. 5. staročesky: blažena = blažená, blahoslavená, Beáta, Beatrix, Felicita, Zita

(♣) Bohdana 11. 1. v občanském kalendáři přejmenován do ženské varianty, Teodora, Teodota, Božena, Božidara, Božidar, Bohdan

(♣) Bohumil (sv.) 3.10. biskup, řec. Theos filos = Boha miluje – Bohu milý, sv. Teofil, spolupracovník sv. apoštola Pavla + v 1. století, Bohumil, Bohumila, Teofila, něm.: Gotlieb, Teofil, Amadeus, Amandus, Milan

(♣)(╬) Bohumír sv. 8.11. biskup, slovansky Boží mír, germ.: Gottes fried = Boží mír, mír od Boha, +1118, Gottfried, Bohumíra, Bohuš, Bohuše

(♣) Boleslav 6. 9. staroslovan.: bolšoj slava = velká sláva, jméno českých a polských knížat 10. století, Boleslav I.Ukrutný, bratrovrah sv. Václava, Magnus, Boleslava

(♣) Bonifác (sv.) 14. 5. mučedník, lat.: bonus facis = dobrý čin, skutek, obrozenci toto jméno překládali jako Dobroděj, + r. 306 Dobroslav, vztahuje se k němu pranostika o třech zmrzlých mužích (Pankrác, Servác, Bonifác)

(♣) Boris (sv.) 5. 9. mučedník, slovan.: bori = bojující, + 5. 9.1015, Borek, Bořek, Ctibor

(♣) Božena 11. 2. slovan.: Bozie(m da)na, v našich dějinách venkovská dívka, kterou si vzal za ženu kníže Oldřich, Teodora, Teodota, Bohdana

(♣) Brigita (sv.) 21.10. kelt.: brigh = síla, silná, Brighid byla keltská bohyně síly, Brigantés byl mocný a bojovný keltský kmen v Anglii, sv. Brigita Irská založila řeholní řád Brigitek, + 518, Birgita

(♣) Bronislav 3. 9. polsky: broň v slave = slavně se bránící, Bronislava, Branislav

(♣)(╬) Bruno sv. 11. 6./6.10. řeholník, germ.: brun = snědý, opálený, tmavý, obyvatelé starogermánských národů byli světlovlasí, kdo z nich měl vlasy hnědé byl bruno, brunet, + 6.10.1101 Calabrie, Brunon, Brunonus

(♣) Břetislav 10. 1. slovan.: břenče v slave = slavný bojovým křikem, jásotem, hlučením, jméno českého knížete (1037 – 1055), vzal si za manželku Jitku, kterou unesl, Břetislava

(♣)(╬) Cecílie sv. 22.11. mučednice, lat.: caecus (kékus) = slepá, + 22.11. 230, Cecil, Celie, Sheila

(♣) Ctibor 9. 5. slovan.: česti bor = čestně bojující, Boris, Borek, Bořek, Bořivoj

(♣) Ctirad 16. 1. slovan.: čestně radí, radí se ctí, v našich pověstech vystupuje Ctirad a Šárka, Radek

(♣)(╬) Cyril sv. 5. 7./14. 2. řeholník a věrozvěst, řec.: Kyrilos = Pánův, patří Pánu = Kyrios (Bohu), sv. Cyril – Konstantin, + 14.2.869 v Římě

(♣) Čeněk 19. 7. ital.: Vincenzo (Vinčeňco – čeňco), Vincenc, Vítězslav, Slávek

(♣) Čestmír 8. 1. slovan.: česť miru = čestný svět (mír), ctil mír

(♣) Dagmar(a) (sv.) 20.12. královna, dánsky: dagr = jitro, mar = slavné, velké, mocné (jitro), jitřenka, denice, česká princezna Drahomíra – Markéta, dcera českého krále Přemysla Otakara I., provdala se za dánského krále Valdemara II., pro své dobré skutky a laskavou povahu dostala jméno Dagmar (Jitřenka, Jitřní paní), + 20.12.1213, je národní patronkou Dánska, Dáša, Dagmara

(♣) Dalibor 4. 6. slovan.: dálit bori = oddalovat boj, vyjednavač, v našich pověstech známý Dalibor z Kozojed, zavřený v nové věži Pražského hradu, která po něm dostala jméno, řec.: Telemachos

(♣) Dalimil 5. 1. slovan.: dálit mili = dál mít rád, dál milovat, kronikář českých dějin, podle některých historiků to byl syn sv. Zdislavy Jaroslav, Telesfor

(♣) Dana 11.12. Daniela, Daniel, Dan

(♣) Daniel 17.12. starozákonní prorok, hebr.: d´– an El = můj soudce je Bůh, žil v 7. století př. Kristem, stal se královským rádcem, protože nechtěl uctívat babylonské božstvo a zůstal věrný Bohu Hospodinu, byl za to vhozen do výběhu mezi lvy (do lví jámy), ti ho nechali na živu, Dan, Dana, Daniela

(♣) Daniela 9. 9. Daniel

(♣) Darina 22. 9. persky: drjús = moc, držitel dobra, Darius, Darja

(♣) David 30.12. král, hebr.: d´– av – d = náčelník, milý král, miláček, 2. izraelský král, zakladatel jednotného státu (1025 – 1000 př. Kr.), původně betlémský pastýř, z jeho rodu pocházel Ježíš Kristus

(♣) Denisa 11. 9. fr.: Denis, Diviš, Dionýs, Dionýsie,Diviška

(♣) Diana 4. 1. lat.: Dia natu = narozená, daná od boha Dia (Zeus) – bohyně, římská bohyně lovu a luny, Bohdana, Božidara

(♣) Dita 27. 3. Judita, Jitka, Dina

(♣)(╬)Dominik sv. 4. 8./ 8. 8. kněz, lat.: Dominicus = patří Pánu (Bohu), narozený na den Páně, dies Dominica, + 4. 8.1221 Bologna, Dominika

(♣)(╬) Dorota (sv.) 26. 2./ 6. 2. mučednice, řec.: doron Theos = dar Boží, za císaře Diocletiana, + 6. 2. 290, Bohdan, Božena, Božidara, Diana, Dora, Dorotea, Theodora, Teodor, Matěj, Mathias, Matyáš, Natanael

(♣) Doubravka 19. 1. slovan.: z dúbravy, doubravy = z lesa, lesní žena, původně keltské slovo drumos = dombrava, doubrava, dcera knížete Boleslava I.

(♣) Drahomíra 18. 7. slovan.. drago mir = drahý mír (svět), matka sv.Václava, pocházela z kmene Stodoranů, Drahuše, Drahomír, Drahomila, Drahomil

(♣) Drahoslav 17. 1. slovan.: drago slave = dráha (cesta) slávy, Drahoš

(♣) Drahoslava 9. 7. Drahoslav

(♣) Dušan 9. 4. slovan.: duša = duše, dech života, v 15. století Dušan, srbský panovník

(♣) Edita (sv.) 13. 1. řeholnice, angl.: ead gyth = štěstí v boji, mocná, vede úspěšnou válku, sv. Edita, vstoupila do kláštera v Anglii, pomáhala nemocným, + 984

(♣) Eduard (sv.) 18. 3. král a mučedník, angl.: ead wart = mocná stráž, štěstí na hlídce, bohatý ochránce, + 18. 3. 978, Eda, Edvard, Edward

(♣) Elena 16. 3. Helena

(♣) Eliška 5.10., hebr.: Elí – šebath = Bohu zasvěcená, můj Bůh je přísaha, Bůh splní to, co slíbí, Alžběta

(♣)(╬) Ema sv. 8. 4./19. 4. vyznavačka, germ.: erm = všeobsáhlost, všeobjímající, sv. Emma, německá hraběnka v Brémách, zakladatelka špitálů, + 1040, známá byla operní pěvkyně Ema Destinnová, + 28. 1.1930, Erma, Erna, Ermgart, Hermegilda, Ermintruda, Irma

(╬) Emil sv. 11. 9. biskup, + 11. 9. 510

(♣) Emílie 24.11. Emil, Emilian, Emiliána

(♣) Erik (sv.) 26.10. král a vyznavač, švéd.: eyrekr = mocný ctihodný vládce, sv. Erich IX., švédský král 1150 – 1160

(♣) Erika 2. 4. Erik, Erich

(♣) Ester (a) 19.12. persky: Astarta, Aštarta = hvězda, známá je starozákonní Ester, zachránkyně Židů, z r. 460 př.Kr., Hvězdoslav, Hvězdoslava, Asterius, Astra, Asterie, Stela, Stella

(♣) Eva 24.12. a Adam, hebr.. h´avá, ch´avváh = živá, životodárná, matka živých, íššá h´avá = mužena živá – mužova žena (íš = muž), která dává život, postava první ženy v lidském rodě, žena muže (člověka Adama), bytost jemu rovná, pramatka všech lidí, v době obrození bylo toto jméno překládáno jako Živa, Živěna

(♣) Evelína 29. 8. keltsky: eivlin, eiblin = radost, světlo, francouzsky: avelina = lesní ořech, dříve bylo toto jméno považováno za odvozeninu z hebrejského jména Eva, v občanském kalendáři od r. 1990, Radka, Radmila, Evelina

(♣) Evžen (sv.) 10.11. papež, řec. eu génes = dobrý rod, urozený, ušlechtilý, + 657, Eugen, Eugénie, Evženie, Patrik, Patricie

(♣) Evženie 22. 4. Evžen, Eugénie, Patrik, Patricie

(♣)(╬) Felix (sv.) 1.11./30. 8. mučedník, za císaře Diokleciána, + 30. 8. 300

(♣)(╬) Ferdinand (sv.) 30. 5./29. 5. král a vyznavač, vizigótský původ : frid nand = k cestě se odvažující

(♣)(╬) Filip Neri sv. 26. 5. řeholník, řec. philos hippos, philippos = milovník koní, + 25. 5.1595 Řím

(╬) Florián sv. 4. 5. mučedník, lat.: floris = kvetoucí, slavný, římský velitel, pomohl se svými vojáky hasit hořící dům, při pronásledování křesťanů byl umučen, + 294/304, Květoslav,Flora, patron hasičů

(♣)(╬) František z Assisi 4.10. řeholník, ital.: Francesco = malý Francouz, Francouzek, mluvící francouzsky, + 4.10. 1226

(♣)(╬) Františka sv. 9. 3. řeholnice, + 9. 3.1440

(♣)(╬) Gabriel sv. 24. 3./29. 9. archanděl, hebr. gabrí El = síla Boží, přemohl mě Bůh, stal jsem se Božím mužem, Boží muž, Bůh je moje síla, vykonavatel Boží vůle

(♣) Gabriela 8. 3. Gabriel

(♣) Gita 10. 6. Markéta, Margareta, Margita

(♣) Gizela 18. 2. něm.: geisel = rukojmí, gisello = spolubydlící, Gisela

(♣) Hana 15. 8. Anna

(♣) Hanuš 6.10. Jan

(♣) Havel (sv.) 16.10. řeholník, lat.: gallus = kohout (Gálie = země kohouta), sv. Gallus, irský benediktin, + 16.10. 646, Galus, Gallus

(♣)(╬) Hedvika sv. 17.10./16.10. kněžna, něm.: had wig = vítězí v boji, + 16.10.1243

(♣)(╬) Helena sv. 18. 8. císařovna, řec.: Helléné = Řekyně, ohnivé světlo (pochodeň z rákosu), jméno manželky spartského krále, pro kterou vypukla Trojská válka, sv. Helena, manželka císaře Konstantina Chlora, matka císaře sv. Konstantina I. Velikého (vydal Edikt milánský r. 313), v Jeruzalémě našla Kristův kříž 3. 5. 325, nechala postavit chrám Narození v Betlémě, chrám Božího Hrobu v Jeruzalémě a další kostely na místech Ježíšova pozemského působení, + 18.8.328 /326, Achác, Elena, Ilona, Jolana, Jelena

(♣)(╬) Herbert sv. 16. 3. biskup, něm.: heer bert = skvělé vojsko, slavné vojsko, sv. Heribert, biskup v Kolíně nad Rýnem, + 1021, v občanském kalendáři od r. 1990, Herberta, Vojslav, Vojislav

(♣) Hermína (sv.) 7. 4. abatyše, sv. Hermína, + 710, Heřman, Herman

(♣) Heřman (sv.) 7. 4. řeholník, něm.: heer mann = vojsko mužů – Němců (Germanus = rodný, pokrevní, skutečný, čistý, opravdový bratr – sestra /Germana/, ze stejných rodičů), sv. Heřman Josef, premonstrát v Steinfeldu, + 1225, čes.: Heřman, Herman, rus.: German, it.: Ermanno, fr.: Armand, lat.: Arminius, Armin (z tohoto latinského termínu vzniklo slovo armáda – vojáci, ozbrojenci)

(♣) Horymír 29. 2. slovan.: gory mir = hornatý svět, krajina, člověk z hor, mír s horníky, v českých pověstech zastánce rolníků proti horníkům, skočil na koni Šemíkovi z Vyšehradu, jméno vymyslel kronikář Václav Hájek z Libočan, Gorazd, goral

(♣)(╬)Hubert sv. 3.11. biskup, něm.: hugh beracht = smělý duch, odvážná sláva, duchaplný, má jasného ducha, jeho velkou vášní byl lov, vydal se na lov i na Velký pátek a uviděl jelena se zlatým křížem mezi parohy, tímto viděním si uvědomil, že to není vhodný den k lovu, stal se knězem, později biskupem v Lutychu, + 3.11.727 Lutych, patron myslivců, řád sv. Huberta založil v Kuksu František Antonín hrabě Špork

(♣) Hugo (sv.) 1. 4. biskup, něm. hug bert = duchaplnost, rozvážnost, duše, duch, + 1132

(♣) Hynek 1. 2. domácí podoba jména Jindřich, do 20. století byl Hynek nesprávně uváděn jako překlad jména Ignác (básník Karel Hynek Mácha měl oficiální jméno Karel Ignác Mácha)

(╬) Chantal sv. 12.12. vdova, sv. Jana Františka de Chantal, francouzská baronka, matka 6 dětí, po ovdovění ve svých 28 letech založila řád Navštívení Panny Marie, + 21. 8. 1641, Chantal, Šantal

(♣) Charlotta Karel, Karolína

(♣) Christian lat.: = křesťan, Kristián, Kryštof, Krišpín, Kryšpín,

(♣) Ida 15. 3. švéd.: id – e = čin, skutek, těžká práce

(♣)(╬) Ignác sv. 31. 7. kněz, lat.: ignis = oheň, ignatus = ohnivý, plamenný, původně toto jméno nesl starý římský rod Eignatiů, sv. Ignác z Loyoly, vstoupil do armády, ukončil vojenskou kariéru a věnoval se duchovnímu životu, založil řád Tovaryšstva Ježíšova (Societas Iesu = společnost Ježíšova – jezuité), + 31. 7.1556 v Římě, v době obrození bylo toto jméno překládáno jako Vatroslav, nebo Hynek, podle tehdy zavedeného překladu, na základě zvukové podobnosti se španělským zněním Iňigo, Hynyg – Hynek, básník Karel Ignác Mácha si své druhé jméno psal jako Hynek, lat.: Ignátius, Ignát

(♣) Igor 1.10. island.: ig warr = činný, plodný, Ig, Ing byl skandinávský bůžek plodnosti, Ivor, Ivar

(♣)(╬) Ilja sv. 20. 7. mučedník, v této podobě jméno přišlo z Itálie přes Německo do Ruska, hebr.: Elí jáhu = Bůh je můj Pán – Hospodin je můj Bůh, biblický starozákonní prorok Eliáš, žil v 9. století př. Kr., sv. Eliáš a 2418 mučedníků v Číně, v leetch 1820 – 1904, Eliáš, Iljana

(♣) Ilona 20. 1. maďarské jméno, Helena, Jelena, Jolana

(♣) Ingrid 27. 1. švéd.: inge ríd = Ingwova (boží) ochrana, chráněnkyně nejvyššího skandinávského bůžka Ingwa při jízdě, jezdkyně bůžka bůžka Ingwa, Ingwova vyjížďka, Ingrida, Inka

(╬) Inocenc sv. 17. 4. biskup, lat.: innocens = poctivý, nezištný, + 353

(♣)(╬) Irena sv. 16. 4./20.10. mučednice, řec.: eirené = miluje mír, sv. Irena byla umučena v Římě za císaře Diokleciána, + 296, Irenej, Bedřich, Miroslav, Miroslava, Lubomír

(♣) Irma (sv.) 10. 9. germ.: herma = pevná, silná, veliká (helma), ve starých kalendářích je uvedena sv. Irma, Irmina, Ema, Erma, Erna

(♣) Iva 1.12. označení stromu jívy, Ivo, Ivoš, Ivona, Yvona

(♣)(╬) Ivan sv. 25. 6. mnich a poustevník, slovan.: Iovan = Ioann (ruská forma jména Jan = Bůh je milostivý), rus.: Jivan, staročesky Iivan, na Balkáně Jovan, + 882 u Berouna, dnes obec Svatý Jan pod Skalou

(♣) Ivana 4. 4. moderní podoba od poloviny 20. století, Ivanka se k nám šířila z jihoslovanských zemí po první světové válce, Ivan, Jan, Jana

(♣) Iveta 7. 6. franc.: Yvette = Jitka, Judita, Dita,Yveta

(♣) Ivo (sv.) 19. 5. keltsky: i – vo – né = bojovník s tisovým lukem, germ.: iwo = muž pružný jako tisový strom, sv. Ivo, kněz, právník v Bretani, + 1253, Ivoš, fr.: Yves, Iva, Ivona, Yvona

(♣) Ivona 23. 3. Yvona, Iva, Ivo, Ivoš

(♣) Izabela 11. 4. špaň.: Isabela, Alžběta, Eliška, Elisabeta

(♣)(╬) Jáchym sv. 16. 8./26. 7. otec Panny Marie, a Anna, hebr.: Jojá quím, Joá kím = Bůh dává povstat

(♣)(╬) Jakub sv. 25. 7. apoštol, hebr.: Jaa qovh, Jaa kov – Jákob = úskočný, lstivý, (v přeneseném smyslu druhorozený, ten, který se drží za patu), ve Starém Zákoně patriarcha Jakub, syn Izáka, dvojče s bratrem Ezauem, v Novém Zákoně apoštol sv. Jakub

(♣)(╬) Jan Křtitel sv. 24. 6. předchůdce Páně hebr. Jo ch´ánná n = Bůh je milostivý, v církevním kalendáři je tento den svátek Narození sv. Jana Křtitele, později Jan pokřtil Ježíše v Jordánu, jedná se o zdvojené jméno, které se běžně používá, lat.: Ioannes Baptista, něm.: Johannes, Hanuš, Hans, Hanes, Hanek, Janek, maď.: Jánoš, pol.: Janusz, fr.: Jean Battista, angl.: John, sloven.: Ján, slovan.: Ivan

(♣)(╬) Jana sv. 24. 5./30. 5. mučednice, sv. Jana (Johana) z Arku, Johanka z Arku, zvaná Panna Orleánská (Jeanne la Pucelle), + 30. 5.1431, Joanna, něm.: Johana, fr.: Jeannette = Žaneta, Jan

(♣) Jarmil 2. 6. slovan.: jarý = silný, silný a milý, Jaromil

(♣) Jarmila 4. 2. Jarmil, Jaromil

(♣)(╬) Jaromír sv. 24. 9. biskup, slovan.: jarý = silný svět, mír, silný bojovník, sv. Jaromír – Gerhard, z Benátek, věrozvěst Maďarů, + 24. 9.1047, Gerhard, Gerard, Gerik, Jaromíra, Griselda

(♣) Jaroslav 27. 4. slovan.: jarý v slave = silný, zdravý, bojovný a slavný

(♣) Jaroslava 1. 7. Jaroslav

(♣)(╬) Jeroným sv. 30. 9. kněz, řec.: hier nomos = kněžský řád, hierarchie, jméno se dávalo chrámovým služebníkům v antickém Řecku, poprvé je zaznamenáno v 5. století před Kristem ze zápisu o vítězství v olympijských hrách, sv. Jeroným + 30. 9. 420, Hieroným, Jerome, Girolamo, Cheronimo, Jarolím

(♣)(╬) Jindřich sv. 15. 7./13. 7. císař, germ.: heim reich, hein d rich = bohatý domovem, vládce domova, sv. Jindřich II., s manželkou sv. Kunhutou podporoval chudé a nemocné, zakládal klášterní školy a nemocnice, + 15. 7.1024, Harry, Henri, Henry, Henrik, Heinrich, Hynek

(♣) Jindřiška 4. 9. Jindřich, Henrietta, Henrika, Jindra

(♣)(╬) Jiří sv. 24. 4. mučedník, řec.: geos giós ergon = zemská práce, přimknutí k zemi, zemědělec, Georgius, sv. Jiří, římský voják, + 24. 4.303, Georg, ukr.: Heorg, Jeorg, slov.: Juraj, rus.: Jurij, pol.: Jerzy, dán.: Jürgen, Jorg, pol.: Jerzy, angl.: George, ital.: Giorgio

(♣)(╬) Jiřina sv. 15. 2. mučednice, řec.: Georgina, sv. Jiřina, zemřela mučednickou smrtí, + 595, také jméno květiny georgina podle jejího šlechtitele petrohradského botanika Georga Vasmara, Jiří

(♣) Jitka 5.12. Judita, Dita, Jűtta

(♣)(╬) Johana sv. 21. 8./12.12. vdova, sv. Johana Františka de Chantal, Jana Františka de Chantal, francouzská baronka, matka 6 dětí, po ovdovění ve svých 28 letech řád Navštívení Panny Marie, + 21. 8. 1641, Jana, Johana, Chantal, Šantal

(♣) Jolana 15. 9. maď.: Jóleána (Jóláňa) = hodné, správné, dobré děvče, Ilona, Jolanta, Helena (ohnivé světlo = v maďarské verzi šíří světlo – dobro), rus.: Jelena

(♣) Jonáš 27. 9. starozákonní prorok, hebr. Jónah = holub, žil v 8. století př. Kr., nesplnil Boží příkaz a nechtěl jít hlásat pokání do Ninive, spolkla ho velká ryba a vyvrhla ho u města Ninive

(♣)(╬) Josef sv. 19. 3. pěstoun Páně, hebr. Jo saa f = Bůh přidá, rozmnoží, dá co je potřeba, ve Starém Zákoně syn patriarchy Jakuba Josef Egyptský (poravoslavný svátek 31. 3.), z Nového Zákona sv. Josef, Ježíšův pěstoun, pocházel z rodu krále Davida, původem z Betléma, * roku 27 před Kristem, v Nazaretě, + roku 25 po Kristu

(♣) Judita 29.12. hebr.: Jehú – dit, Júdith = žena z Judeje, země Boží, Židovka, (v germánském prostředí vznik jména Diet munde – Dita = ochránkyně lidu), Juda, Jitka, Dita, Juta

(♣)(╬) Julie sv. 10.12. mučednice, + 3. století, Julius, Julián

(♣)(╬) Julius sv. 12. 4. papež, lat.: iovlius = zarostlý, chlupatý, pozdější vysvětlení poskytl césar v lat.: iovilius = zářící, božský, z rodu Juliů, Julius Caesar (císař) žil v letech 110 – 44 př. Kr. (po něm se jmenuje juliánský kalendář, používaný pravoslavnou církví), před jeho nastoupením na trůn toto jméno znamenalo v antickém Římě zarostlého nevzdělance (barbatus = vousatý, z toho barbarus = nevzdělaný, surový, cizinec) proto na jeho zásah byl výklad změněn, že je synem římského boha Jupitera, Jova (Iovis, božský), sv. Julius I., + 12. 4.352, Julie, Julián, Juliana, Julián

(♣)(╬) Kamil sv. 3. 3./14. 7. kněz, lat.: camelus = velbloud, camillus = slouží, jméno známé už v Babylonu, kde se v perštině vykládalo silný, vytrvalý (to znamená velbloud, který slouží), stal se ošetřovatelem v římské nemocnici, + 18. 7.1614

() Kamila 31. 5. camilla = služka, pomocnice, Kamil

()(╬) Karel Boromejský sv. 4.11. biskup, starogermánsky karols, karls = mocný král, silný, svobodný sedlák, majitel polností, silou mocný chlap – muž, + 4.11.1584 v Miláně, kanonizován v r. 1610, Erik, Erich, Karolína, angl.: Charles, špaň.: Carlos

(♣) Karina 2. 1. i tal.: carina = drahá, nebo zkrácenina z Kateřiny, Katharina

(♣) Karolína 14. 7. lat.: Carolina = patří Karlovi, královna, Šarlota, Charlotta, Lota, Lotty, Karel

(♣)(╬) Kašpar sv. 6. 1. mudrc, hebr.: iš kaspik = muž od Kaspického moře, podle legendy jméno prvního z mudrců (tří králů), kteří donesli dary malému Ježíškovi do Betléma

(♣)(╬) Kateřina sv. 25.11. mučednice, řecky: aikateriné = vždy čistá (kathara – kataři, katarze = duševní očista, očistec), cudná, mravná, někteří vykládají toto jméno jako řecké He kateriné = ta, která vždy jistě zasáhne cíl, sv. Kateřina Alexandrijská, princezna, filosofka, + 312

(♣)(╬) Kazimír sv. 5. 3./4. 3. král, slovan.: kazi mir = kazí svět, mír, Poláci se snažili vylepšit jméno výkladem „kaž o míru“, ale jde o výklad umělý, sv. Kazimír Jagellonský, polský princ a uherský král, vzdal se trůnu a sloužil chudým, + 4. 3.1484

(♣)(╬) Klára 12. 8./11. 8. řeholnice, lat.: clara = jasná, čistá, sv. Klára, současnice sv. Františka a sv. Anežky České, založila řád klarisek, + 12. 8.1253 v Assisi, v 19. století překládali čeští obrozenci jméno jako Jasněnka

(♣) Klaudie (sv.) 5. 5. vyznavačka, lat.: claudus = kulhající, nositel tohoto jména císař Klaudius, o sv. Klaudii se píše v Novém Zákoně, Claudius, Claudia

(♣)(╬) Klement sv. 23.11. papež a mučedník, lat.: clemens = vlídný, mírný, milostivý, laskavý, + 23.11. 97, Kliment, Klementýna, Klementin

(♣) Konstantin sv. 21. 5. císař, lat.: constans = stálý, vytrvalý, pevný, důsledný, neústupný, Ediktem milánským 28.10.313 uzákonil křesťanství, + 21. 5. 337, Konstancie, Konstantýna, Konstanc

(♣) Kristián 5. 8./24. 7. lat.: christianos (řec.: christianos) = křesťan, Christian, Křišťan, Kryštof

(♣)(╬) Kristýna sv. 24. 7. mučednice, lat.: christiana = křesťanka, patří Kristu, je Kristova, sv. Kristina, umučena pro víru, + 24.7. 300 v Římě, známá je švédská královna Kristina Augusta, Kristina, Kristína, Kristián, Kryštof

(♣)(╬) Kryštof sv. 18. 9./25. 7. mučedník, řec.: Christoforos = nositel Krista, lat.: Christophorus, Christianus = křesťan, + 250

(♣) Květa 20. 6. lat.: Floris, Flora = květ, kvetoucí, květa, Květoslava, Květava, Květuše, Flóra

(♣)(╬) Květoslav sv. 4. 5. Florián

(♣)(╬) Kvido sv. 31. 3./12. 9. opat, lat.: qui es = který je, sv. Kvido, rádce císaře Jindřicha III., + 1046, Quido