Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stručný seznam svátků, L - Ž

(♣) Lada 7. 8. slovan.: ladná = pořádná, slovanská bohyně jara (Vesna), výraz i pro neobdělané pole „ležící ladem“ – uspořádaná plocha

(♣)(╬) Ladislav sv. 27. 6./27. 6. král, slovan.: ladný = pořádný a slavný, jméno vzniklo z latinského zápisu jména Vladislav = slavná vláda, sv. Ladislav, * v Polsku, chorvatský a uherský král, + 1095

(♣) Laura 1. 6. laureát je nositel vavřínového věnce = vítěz, Laurentius, Laurus, Vavřinec, v občanském kalendáři svátek od r. 1990

(♣) Lenka 21. 2. původně domácké jméno (Léna, Lena) Alena, Magdalena

(♣) Leona 22. 3. lat.: leona = lvice, Leoš, Leonid, Leopold, Linhard, Leonard

(♣) Leopold 15.11. lat.: leo populus = lví lid, statečný lid, germ.: leo bald, Luit bald = statečný se svým lidem, vůdce statečného lidu, Leoš, Leona, Leonid, Linhard, Leonard

(♣) Leoš 19. 6. lat.: leo = lev, oblíbené jméno byzantských císařů, Lev, Leopold, Leonid, Leona

(╬) Lev sv. 10.11. papež, Leo, Leoš, Leoncie, Leontýna

(♣) Liběna 6.11. Libuše, Ljuba, Liboslava

(♣) Libor (sv.) 23. 7. biskup, lat.: libare = obětovat, přinášet oběti, sv. Liborius (Libor), biskup v Le Mans 348 – 397, pozdější slovanský původ jména ve slově „ljub“ = laskavý, milý, libý, líbezný, Lubor, Liboslav

(♣)(╬) Libuše sv. 10. 7. vyznavačka, slovan.: liba = líbezná, milá, sv. Amálie, lotrinská kněžna, manželka knížete Witgera z Lotrinska, + 690, v českých pověstech kněžna Libuše, která povolala na trůn oráče Přemysla a předpověděla slávu Prahy, Amálie, Liběna, Ljuba, Liboslava

(♣) Liliana 25. 2./19.11. lat.: lilium = lilie (symbol duchovní čistoty, křehkosti, nevinnosti), v Británii původně oslovení pro Elisabeth (Alžběta), William Shakespeare omylem použil toto oslovení jako botanické jméno lilie pro liánu, Liana, Liána, Liliána

(♣) Linda 1. 9. lat.: linea = čára, hranice, natažená nit, cíl, špaň.: linda = krása, starogerm.: lindi = čára – zmije, něm.: lind = mírnost, jemnost, Linus, Línus

(♣) Ljuba 16. 2. jihoslovan.: ljubo = libá, milá, krásná, příjemná, původně české jméno Liba, bylo za Rakouska-Uherska nahrazeno jihoslovanským, protože když se česká Liba představila v Uhrách byla pro Maďary husa „liba“ , Libuše, Liběna

(♣)(╬) Lubomír sv. 28. 6. biskup, slovansky: ljub mir, řec.: eirené = miluje mír (svět), + 202

(♣) Lubor 13. 9. slovan.: lju bor, lut bor = úsilí o lásku, lítý boj, divoký, prudký bojovník, pozdější výklad jména podle slova „ljub“ = laskavý, milý, libý, líbezný, Lutobor, Libor

(♣) Luboš 16. 7. Lubomír, Luboslav, Bedřich, Fridrich, Miroslav

(♣)(╬) Lucie 13.12. mučednice, lat.: lux, lucis = světlo, záře, sv. Lucie, + 13.12.304, (české přísloví: „Lucie noci upije, ale dne nepřidá“, noc se zkracuje o několik minut), Lucius, Lucián, Světluše, Světla, Světlana, Jasna, Jasněnka, Lukáš

(♣) Luděk 26. 8. česká podoba jména Ludvík, Ludvika, Ludovika, Luisa, Louis

(♣)(╬) Ludmila 16. 9. kněžna a mučednice, staročesky: ljudi mila = lidu milá, sv. Ludmila, * 860 Pšov (Mělník), dcera knížete Slavibora, z kmene Pšovanů, manželka knížete Bořivoje, babička sv. Václava, na hraděTetíně byla na příkaz kněžny Drahomíry zavražděna, + z 15. na 16. 9. 921, Lidmila, první patronka české země

(♣) Ludvík (sv.) 19. 8. biskup, germ.: hlút wig = slavný boj, proslavený bojovník - válečník, zkomoleninou se vyskytlo jméno Chlodvicus (Chlodvík), sv. Ludvík, * 1274, princ, stal se biskupem v Toulouse, + 19.8.1297, Liusa

(♣)(╬) Lukáš sv. 18.10. evangelista, lat.: lucas, lucis = světlo, nebo Lukánec, obyvatel Lukánie v jižní Itálii, sv. Lukáš, lékař, napsal v r. 64 evangelium a knihu Skutků apoštolů, podle legend byl i malířem, + 95 Antiochie Syrská, Lucas, Lucie, Světlana

(♣) Lumír 28. 2. podle českých pověstí pěvec z doby knížete Sáma, jméno se poprvé objevilo v 19. století v Rukopisu Královédvorském, Lubomír, Ludimír, Bedřich, Fridrich, Miroslav

(♣)(╬) Lýdie sv. 14.12./3. 8. řec.: lýdion = občanka království krále Lyda, občanka města Lýdie, Lýďanka, Lívia, Lívie, Livie, Lydie

(♣)(╬) Magdalena sv. 22. 7. vyznavačka, hebr.: mag džál, magdala = strážní věž, lat.: Magdala = pochází z města Magdaly (strážní město), zjevil se jí Kristus po svém vzkříšení a poslal ji oznámit apoštolům jeho zmrtvýchvstání, stala se misionářkou ve Francii, je nazývaná apoštolkou národů, + v 1. století, Marie Magdalena, Máří Magdalena, Alena, Lenka, Majda, Majdalena

(♣) Mahulena 17.11. uměle vytvořené jméno na Slovensku, pro divadelní inscenaci Radúz a Mahulena, pravděpodobně ze jména Magdalena, Mahulienka

(♣)(╬) Marcel sv. 12.10./30.10. mučedník, sv. Marcel, + 298, Marcela, Marek, Martin

(♣) Marcela 20. 4. Marcel, Martin, Martina, Marek, Marcia

(♣)(╬) Marek sv. 25. 4. evangelista, řec. martnamai = bojuji, lat.: martius, marcus = velký bojovník (válečník) jako bůžek války Martus (Mars), pokud byl válečník menší postavy, říkali mu Marcellus (malý Marek, Mareček, ve výslovnosti Markus a Markelus), evangelista Marek (židovským jménem Jan), napsal druhou zprávu o Ježíši Kristu – evangelium, + 68, jeho ostatky převezli v 9. století benátští kupci do Benátek, kde byly uloženy v katedrále, (ve středověku se toto jméno stalo názvem pro německé území – marku, ve 20. století se stalo názvem pro německou měnu – marku), Marcel, Marcela, Martin, Martina, Marcia

(♣) Marián 25. 3. lat.: Márius = z rodu Máriů, tento rod byl nejvíce rozšířen v oblasti Dalmácie, (v roce 1950 nahradil v českém občanském kalendáři svátek Zvěstování Panně Marii, proto Marián), Mariana, Márius

(♣) Mariana 8. 9. Marie Anna, dívčí podoba jména Marián

(♣)(╬) Marie sv. 12. 9. Jméno Panny Marie, hebr.: Mir jam = milovaná Bohem – paní, vznešená, krásná, ve Starém Zákoně sestra Mojžíše, v Novém Zákoně Ježíšova matka Panna Maria, Miriam, Mariete, Maja, Marilyn, Marion, Marisa, Marita, Marlena, Maryla, Maryna, maď.: Marika

(♣) Marika 31. 1. maď.: Marie, Miriam

(♣)(╬) Marina sv. 10.10./18. 6. mučednice, lat.: mare = moře, mořská, dívka od moře, sv. Marina, umučena v Alexandrii ve 3. století, jiná sv. Marina Spoletská, řeholnice augustiniánka, založila útulek pro pohozené děti, + 1265, v církevním kalendáři svátek od r. 1969, Maryna

(♣)(╬) Markéta (sv.) 13. 7./20. 7. mučednice, lat. margarita = perla, sv. Markéta (Margareta Antiochijská), + 13. 7. 275, Margita, Gita, Malgorzata, Markyta, Gréta, Perla

(♣)(╬) Marta sv. 29. 7. vyznavačka, hebr.. mar a thá = paní domu, hospodyně, sv. Marta sestra Lazara a Marie Magdaleny, rus.: Marfuša

(♣)(╬) Martin sv. 11.11. biskup, lat.: martius = velký (bojovník) válečník, sv. Martin, římský voják, rozdělil se s žebrákem o plášť, který rozsekl mečem, v noci se mu zjevil Kristus a řekl mu, že on byl tím žebrákem a poděkoval mu za plášť, který od něho dostal, plášť sv. Martina byl uložen původně v místnosti (capelle – kaple, lat. cappella = plášť, později název pro menší kostely), + 397 / 401 v Tours ve Francii, přísloví o prvním sněhu: „svatý Martin přijíždí na bílém koni“, Marek, Marcel

(♣)(╬)Martina sv. 17. 7./30. 1. mučednice, lat.: martia = velká bojovnice, sv. Martina, dcera římského konsula, +230

(♣)(╬) Matěj sv. 24. 2./14. 5. apoštol, hebr.: mattih jáh = dar Boží, byl po Jidášovi vybrán z Ježíšových učedníků do apoštolského sboru, pozdější opisovatelé Bible byli zmatení ze dvou Ježíšových apoštolů stejného jména Mattih jáh, staršího nazvali Matoušem, mladšího Matějem, + v 1. století, Matouš, Matyáš, Mathias, Bohdan, Teodor, Božena, Božidara, Diana, Dora, Dorotea, Theodora, Natanael

(♣)(╬) Matouš sv. 21. 9. apoštol, hebr.: mattih jáh = dar Boží, sv. Matouš, evangelista, + r. 70, Matyáš, Matěj

(♣)(╬) Matylda sv. 14. 3. vyznavačka, germ.: macht thild = mocná bojovnice, silná v boji, sv. Matilda Saská, královna, pečovala o nemocné, + 14.3. 968, Matilda, Mechtilda, Mechtylda

(♣)(╬) Maxim, Maxmilián sv. 29. 5. biskup, lat.: maximus = velký, veliký, aemilius = horlivý, velký horlivec, jméno vzniklo spojením dvou jmen: Fabius Maxim a Scipius Aemilián (dva římští vojevůdci na území dnešního Tunisu), sv. Maxmilián, Maximin, + 29. 5. 349

(♣)(╬) Medard sv. 8. 6. biskup, germ.: mein hard = moje síla, silný, přísný, pevný, polepšený, sv. Medard, + 8. 6. 545, přísloví: „Medardova kápě, čtyřicet dní kape“, předpovídá trvalejší deště

(♣)(╬) Melichar sv. 6. 1. mudrc, hebr.: mel chí or = můj král je světlo, podle legendy druhý z mudrců (tří králů), kteří přinesli své dary pro Ježíška

(♣)(╬) Metoděj sv. 5. 7./14. 2. biskup, řec.: meta hodos = cesta k cíli, ten, který určuje cestu, (metoda = cíl), sv. Metoděj, + 6. 4. 885 na Velehradě, Metod, Metud

(♣)(╬) Michal, Michael sv. 29. 9. archanděl, hebr.: mí ká El (Michael) = kdo je (mocný) jako Bůh, kdo by byl podoben Bohu?, jeden z archandělů, Michael, Michel, Micheáš

(♣) Michaela 19.10. Michala, Michael, Michal

(♣)(╬) Mikuláš sv. 6.12. biskup, řec. niké laos = vítězství lidu, poprvé je jméno zaznamenáno ve staré Spartě v r. 500 př. Kr., svatý Mikuláš (zkomolené jméno, sanctus Nikolaus = santa Claus, Klaus, v současné době nemá se svatým biskupem nic společného, santa = svatá), tajně rozdával chudým dary z velkého majetku po rodičích, pomohl chudému obchodníkovi, aby nemusel prodat své dcery jako prostitutky, + 6.12. 345 / 352, Nikola, Nikolaj, Mikoláš, Nikodém

(♣)(╬) Milada bl. 8. 2. řeholnice, slovan.: mlada = mladá, blahoslavená Mlada, dcera knížete Boleslava I., neteř sv. Václava, pravnučka sv. Ludmily, abatyše v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě, první česká diplomatka, uměla několik jazyků, vyjednala v Římě založení pražského biskupství, + z 8. 2. 994, Mlada

(♣)(╬) Milan (sv.) 18. 6. /3.10./13. 9. biskup, lat.: Ami Deus = přítel Boží, milý Bohu = Amandus, sv. Amat, Amandus, působil jako věrozvěst v Alsasku a v Belgii, + 350

(♣) Milena 24. 1. slovan.: milená, milá, nejmilejší, Milan

(♣) Miloslav 18.12. slovan.: milošče, milostě = milostivý, mili v slave = milý a slavný, Miloslava, Milouš, Miloň, Milota, Milorad, Milan, Mansuet, Gratián, Gracián, Graciána

(♣) Miloslava 17. 2. Miloslav, Miloš, Miluše, Graciána

(♣) Miloš 25. 1. Milota, Miloslav, Miluše, Milan, Amandus, Amadeus

(♣) Miluše 3. 8. domácké jméno Miloslava, Miloslav

(♣) Miriam 5.11. Marie

(♣)(╬) Miroslav sv. 6. 3. řeholník, slovan.: mír slaví, něm. fried – rich = mír miluje, sv. Fridrich, opa,t augustinián, + 5.3.1175, Bedřich, Fridrich, Friedrich, Irenej, Lubomír, Miroslav, Mansuet, Mansvet, Šalamoun

(♣) Miroslava 5. 4. Miroslav, Bedřiška, Irena

(♣) Mojmír 10. 2. slovan.: moj mir = můj svět, mír, původně panovnický titul, kníže Mojmír na Moravě sjednotil národ a ukončil boje, + 846

(♣)(╬) Monika 21. 5./27. 8. vdova a vyznavačka, řec. moné niké = jediné (stálé) vítězství, sv. Monika, + 4. 5. 387

(♣) Naděžda 17. 9. slovan.: naděja = naděje, náděj, řec.: Elpis = Naděje, Naďa, něm.: Nadja, fr.: Nadine, angl.: Hope, švéd.: Nadjeschda

(♣) Natálie 21.12. lat.: dies natalis Christi, natale Domini = den narození Krista, narození Páně. Původně jméno dívek narozených na Vánoce, rusky Nataša

(♣) Nataša 18. 5. Natálie

(♣) Nela 2. 2.  Kornélie, Petronela, v angloamerické kultuře se začalo používat i pro Helenu nebo Eleonoru

(♣)(╬) Nikola sv. 20.11./10. 9. kněz, sv. Nikolaus (Mikuláš) Tolentinský, kazatel, jeho bezdětní rodiče si ho vymodlili na pouti u hrobu sv. Mikuláše v Bari a z vděčnosti mu dali jeho jméno, které má stejnou podobu v mužské i ženské verzi Nikola, Nikolaj, Mikuláš, Nikoleta, Nikol, Nicol

(♣) Nina 24.10. řec.: Ninos = občan města Ninive, podle jeho zakladatele, prvního panovníka Assyrské říše Ninose, toto jméno může být ze španělské podoby Pražského Jezulátka, kterému Španělé říkají El Niňo = miminko, nebo zkrácenina jména Kristianina, Kristiana

(♣) Nora 8. 7. franc. honoré = čest, čestná

(♣)(╬) Norbert sv. 6. 6. biskup, germ.: nord beracht = severní zářivá sláva – slavný Seveřan, sv. Norbert, založil řád premonstrátů, + 6. 6.1134

(♣) Oldřich (sv.) 20. 2. biskup, germ.: uodal rich (uld rík z lat. rex, ol d rich) = dědičný král, obdařený dědičným majetkem (bohatý dědic, panovník), sv. Oldřich + 20. 2. 973, v českých dějinách je známý kníže Oldřich, za manželku si vzal pradlenu Boženu, + 9.11. 1034, Ulrich, Ulrika

(♣) Oldřiška 6. 8. Oldřich, Ulrika

(♣) Oleg 20. 9. švédsky: helgí = záchrana, spása, k nám se toto jméno dostalo po první světové válce, společně s ženskou podobou Olga, Olga, Helga

(♣) Olga (sv.) 11. 7. sv. Olga, uvedla se svým vnukem sv. Vladimírem v r. 988 křesťanství na Kyjevskou Rus, + 969, Oleg, Helga

(♣) Oliver 2.10./21.11. starogerm.: alifhari = vojsko Elfů, v občanském kalendáři svátek od r. 1990

(♣) Olívie 2.10. řec.: olivia = oliva, plodná jako strom olivovníku, Lívie, Lívia

(♣)(╬) Ondřej sv. 30.11. apoštol, řec. Andreas, andreios = mužný, statečný, odvážný, sv. Ondřej, první z dvanácti apoštolů, Andrea, Andrej, Ondřejka, Sandra

(♣)(╬)Oskar sv. 1. 8./3. 2. biskup, island.: as geihr = kopí bůžka Ase (Ose), Asova harpuna, sv. Ansgar, věrozvěst Skandinávie, + 865, Ansgar

(♣) Otakar 27. 8. germ.: ot wakar = majetek chrání, český král Přemysl Otakar II., zemřel v bitvě na Moravském poli (u Vídně) „na den sv. Rufa“ 26. 8.1278, Otakara

(♣) Otmar 16.11. germ.: ot mar = majetný, má velké bohatství, jmění, majetek, Otomar

(♣)(╬)Oto sv. 26. 4./2. 7. biskup, germ.: ott = majetek, bohatství, štěstí (šťastný majetkem), němečtí obchodníci označovali malé kousky zlata nebo perly jako malé jmění, malý majetek, něm.: klein – ott = malý majetek – česky klenot, sv. Otto, Ota byl biskupem v Bamberku, + 1138, Ota, Otto, Otýlie

(♣)(╬)Pankrác sv. 12. 5. mučedník, řec.: pankratés = vševládný, vztahuje se k němu pranostika o zmrzlých mužích (Pankrác, Servác, Bonifác), sv. Pankratius, + 304

(♣)(╬)Patricie sv. 2. 7./13. 3. mučednice, lat.: patria = otčina, vlast, patricia = vlastenka, patricijská = v přeneseném významu urozená, ta, která zná své předky, doslova ta, která má otce, sv. Patricie, umučena v Nikodemii, 3. století, Vlasta

(♣)(╬)Patrik sv. 19. 2./17. 3. biskup, lat.: pater = otec, patricius = vlastenec, ten, který má otce, zná své předky, žije v otčině (ve vlasti), patricijský ve významu urozený, jméno oblíbené v Irsku, sv. Patrik, věrozvěst a apoštol Irů se stal jejich národním patronem, naučil Iry chápat jednoho Boha v Nejsvětější Trojici, tím, že jim na trojlístku ukázal jeden stonek, ale tři lístky = jeden Bůh, ale tři Osoby, od jeho doby je trojlístek národní symbol Irska, + 17. 3.461, pohřben v Downpatrick v Irsku, Vlastimil, Patricius

(♣)(╬)Pavel sv. 29. 6. apoštol národů, lat.: paulus = malý, skrovný, skromný, nový, původně se jmenoval Saul (Šavel = Vytoužený) a pocházel z židovské rodiny, pronásledoval křesťany, později se dal pokřtít (Sk 9,1-9), dal si jméno Paulinus = malý Pavel, + 29.6. 67

(♣) Pavla (sv.) 22. 6. poustevnice, sv. Paula, * 348, spolupracovnice sv. Jeronýma, založila v Betlémě dva kláštery (ženský a mužský), + 404, pohřbena sv. Jeronýmem vedle jeskyně Narození Páně v Betlémě, Pavel, Pavlína, Paula

(♣) Pavlína 31. 8. lat.: Paulina = patří Pavlovi, Pavel, Pavla

(♣)(╬) Petr sv. 29. 6. apoštol, hebr.: képhá (kéfá), řec.: petros = skála, sv. Petr, původním jménem Šimon, od Ježíše dostal jméno Kéfas – Petr, stal se apoštolem Ježíše Krista a jeho zástupcem = první papež, + 29. 6. 67

(♣) Petra (sv.) 17. 8. mučednice, sv. Petronella = Petrova dcera, podle tradice dcera sv. Petra, Petr, Petronila, Petronela, Petruše

(♣)(╬)Pravoslav sv. 12. 1. mučedník, lat.: probo = uznat (právo), slaví právo, ve slovanském pojetí i slaví víru (je věrný víře = pravověrnost = pravoslaví), správný, mravný, sv. Probus umučen za císaře Maximina Thrace v r. 236, Probus, Pravomil, Pravoslava, Justýna

(♣)(╬)Prokop sv. 4. 7. opat, řec.: prokoptó = prospěšný, jdu napřed, sv. Prokop Sázavský pocházel z české zemanské rodiny, odešel do samoty na Sázavu, kde žil jako poustevník, založil na Sázavě slovanský klášter, kde vznikla škola s výukou umění, zpěvu, malířství a sochařství, + 25.3.1053

(♣) Přemysl 16. 5. slovan.: prze myszl = předem myslí, přemýšlí, latinští kronikáři překládali jeho jméno jako Primislaus (= první), Přemysl Oráč vystupuje v našich pověstech jako zakladatel knížecí dynastie, a v našich dějinách Přemyslovci vybudovali českou státnost a dosáhli královské hodnosti, v případě Karla IV., který se považoval Přemyslovcem po matce, i hodnosti císařské

(♣)(╬)Quido 31. 3./12. 9. opat, lat.: qui es = který je, starogerm.: Wido = lesní muž, poustevník, sv. Kvido, rádce císaře Jindřicha III., + 1046, Kvido

(♣) Radan 15.12. slovan.: radosť sje = radovat se, radi = radit, všechna slovanská jména na Rad – mohou být od pojmu radit (radnice), nebo radovat se, Radan je zkrácenina jména Radovan, Hilarius, Gaudentius

(♣) Radana 15.12. Radan, Radovan, Radovana

(♣) Radek 21. 3. Ctirad, Radka, Radan, Radana

(♣)(╬)Radim 25. 8./12.10. biskup, slovan.: radi = radící, radující, aby tě měl každý rád, sv. Radim, bratr sv. Vojtěcha, + 25. 8.1006

(♣) Radka 14. 9. Radan, Radek, Radana, Radoslava

(♣) Radmila 3. 1. slovan.: radi mili = ráda poradí, miluje radost, má radost, radostná, milá, pomáhající, Evelína, Radmil, Radomila

(♣) Radomír 3. 7. slovan.: raděti = starat se o svět, o mír, mít radost ze světa, z míru, Radim

(♣) Radoslav 6. 5. slovan.: slaví radost, radí, Radslav, zličský kníže, který se vzdal před bojem se sv. Václavem

(♣) Radovan 14. 1. Radan, Hilarius, Gaudentius

(♣) Regína (sv.) 7. 9. mučednice, lat.: regina = královna, Regin, něm.: moudrý vládce, král = Reginald, Rinaldo, Gina

(♣) Renáta 13.10. Renata, Renát, René, Renan, Ronan

(♣) René 28.11. lat.: renatus = znovuzrozený, obrozený, Renata

(♣)(╬) Richard sv. 3. 4. biskup, keltsky: rík hard = král silný, mocný, přísný, + 1253

(╬) Robert sv. 29. 4./ 7. 6. opat, v Anglii, + 1159

(♣) Robin 30. 1. domácí podoba jména Robert, anglický národní hrdina Robin Hood, v kalendáři svátek v roce 1990 přeložen z 29. 7., Robert

(♣) Roland 14. 6. germ.: hruoth land = slavná země, slavný v zemi, středověcí minnesängři zpívali Píseň o rytíři Rolandovi, v Bretani žil římský prefekt toho jména, v občanském kalendáři od r. 1990, Ronald

(♣)(╬) Roman sv. 9. 8. mučedník, lat.: Román = Říman, člověk z města Říma, jméno vyjadřovalo římské občanství, později jako křestní jméno příslušnost k římské církvi, sv. Roman, římský voják, + 9. 8. 258, Romana

(♣)(╬) Rostislav sv. 19. 4./18. 4. vyznavač, slovan.: rast v slave = rostoucí sláva, sv. Crescenc, podjáhen ve Florencii, + 396, kníže Rostislav, panovník Moravy od r. 846, + 870, Crescentius, Krescens, Rosťa, slovensky.: Rastislav, (crescendo v hudbě znamená růst hlasitosti a síly)

(♣) Rudolf (sv.) 17. 4. mučedník, germ.: hruod wolf = slavný vlk, sv. Rudolf, misionář SJ, + 1583, v našich dějinách je známý římský císař, český král Rudolf II., 1552 – 1612, v 19. století se snažili čeští obrozenci o překlad Vlkoslav, Rolf, Wolf, Ludolf

(♣) Rút 14. 3. hebr.: rhút = přítelkyně, krása, smutek, starozákonní pohanka Rút šla se svou tchýní Noemi, o kterou se starala, do její země, přijala její židovské náboženství a víru v jednoho Boha, tím se dostala i do Ježíšova rodokmenu, Rhut, Rut, v občanském kalendáři svátek 16. 7. do roku 1950, obnoven v r. 1990

(♣) Růžena (sv.) 13. 3. poustevnice, lat. rosa = růže, sv. Rosalie, sicilská kněžna, + 13. 3.1160

(♣)(╬) Řehoř sv. 12. 3./3. 9. papež, sv. Řehoř I. Veliký, (227. papež Řehoř XIII., 1572 – 1585, opravil v r. 1582 juliánský kalendář, nazvaný po něm kalendář gregoriánský), Gregor

(♣)(╬) Sabina (sv.) 22.10./29. 8. mučednice, ital..: sabinne = z rodu Sabinů, Sabinek, snad ze Sáby, Sabinky byly uneseny Romulovci, + 29. 8.126

(♣) Samuel 1. 9. starozákonní soudce, hebr.: s´ammu El = vyslyší mě Bůh, volám Jeho jméno, ten, na jeho jméno se zeptal Bůh, poslední izraelský soudce Samuel, který pomazal Saula za prvního izraelského krále

(♣) Sandra 23. 8./21. 4. Andrea, Andrej, Ondřej, někteří jazykovědci je vysvětlují z domáckého jména Alexandra, Alessandra, v občanském kalendáři svátek přeložen v r. 1990

(♣) Sára 9.10./19. 1. hebr.: Saaraj = kněžna, paní, panovnice, Sára byla manželka praotce Abraháma, matka Izáka, v občanském kalendáři svátek přeložen v r. 1990

(♣) Saskie 7.11./21. 4. holand.: saxia = žena ze Saska, Saskia, v občanském kalendáři svátek přeložen v r. 1990

(♣) Saša 27. 2. Alexandr

(♣)(╬)Sáva sv. 14.11./14. 1. biskup, sv. Sáva Srbský, kníže, stal se opatem na mnišské hoře Athos, později byl zvolen biskupem, + 14.11.1237, Sába, Sebastián, Šebestián

(♣)(╬) Silvestr sv. 31.12. papež, lat.: silvestris = lesnatý, divoký, divoce rostoucí, lesní, z lesa, sv. Silvestr I., + 31.12. 335, jméno používané jako synonymum pro poslední den občanského roku

(♣) Silvie 29.10. lat.: silvae = les, sad, stromy, lesní žena, podle římských pověstí byla Silvie matkou Romula a Rema, zakladatelů Říma, Douravka, Doubrava, Sylva, Sylvie, Sylvius, Silván, Sylvana, Lesana

(╬) Simeon sv. 8.10. vyznavač, hebr.: šhi me ón = Bůh slyší, naslouchá, sv. Simeon vzal do náruče malého Ježíše, kterého přinesla do chrámu Panna Maria se sv. Josefem, když mu bylo 40 dní (L 2, 22-39), v církevním kalendáři svátek od r. 1969, do té doby byl připomínán na svátek Uvedení Páně do chrámu 2. 2., Šimon, Simona

(♣) Simona 12.12. Šimon, Simon, Simeon

(♣) Slavěna 12. 2. slovansky: slavianka, slaviena = Slovanka, někteří jazykovědci vykládají toto jméno obdařená slávou, úspěchem, Slavoj, Slávek, Slávka, Svatoslava

(♣) Slavoj 7. 6. slovan.: slav voj = slavný vojskem, Sláv = Slovan, ze slovanského rodu, jméno známé z Rukopisu královédvorského, jedná se o švagra a přítele knížete Sáma (Záboje), který si nejdříve říkal Nik = nikdo, nemá nikoho (jméno použil E. Štorcha v knize Hrdina Nik), Slávek, Slavka, Slávka

(♣) Slavomír 22. 1. slovan.: sláv mir = slovanský svět, slaví mír, má rád Slovany, žák sv. Metoděje kněz Slavomír působil na Velehradě a vystupoval za knížete Svatopluka proti německým pokusům o získání vlivu na Moravě, Slávek, Slavomíra, Slavomil, Slavomila, Kleofáš

(♣) Soběslav 8. 8. slovan.: sobie slav = sám slavný, slávu sobě, Soběslav I. český kníže 1125 – 1140, dal postavit rotundu na Řípu na památku vítězství nad německým králem Lotharem III., toto jméno se zachovalo jako název města Soběslav obrozenci v 19. století ho překládali do cizojazyčné literatury jako Autonom

(♣)(╬)Sofie sv. 15. 5. mučednice, řec.: sóphia = moudrost, sv. Sofie, + ve 3. století, patronka hlavního města Bulharska Sofie, jméno zkomolili Maďaři, u nás v době národního obrození bylo vytvořeno jméno Mudroslava, Žofie, Soňa, Sonja, Sonya

(♣) Soňa 28. 3. Sofie, Žofie, Sonja

(♣)(╬)Stanislav sv. 7. 5./11. 4. biskup a mučedník, slovan.: stani v slave = staň se slavným, silným, sv. Stanislav, + 7. 5.1079, Stanislava

(♣) Stanislava 9. 6. Stanislav

(♣) Stela 4. 3. lat.: stella = hvězda, ze semitského jména hvězdné bohyně Aštarty (astér, stér, stel, stella), Římané ji pojmenovali Venuše, Ester

(♣) Svatava 11. 5. slovan.: svant, svent = silná, oplývající silou

(♣) Svatopluk 23. 2. slovan.: svanti, sventi polk (z germánského Folk=lid) = silný v pluku (lidu), mocný panovník s velkým množstvím svého lidu, moravský kníže Svatopluk 870 – 894, vyhnal z Moravy slovanské žáky sv. Cyrila a Metoděje, Svatoslav

(♣) Svatoslav 3.12. slovan.: svant, sventi slave = silný a slavný, odvozené jméno podle Svatopluka, v občanském kalendáři svátek od r. 1990, Svatopluk

(♣) Světlana 20. 3. Lucie, Roxana, Apolena, Aurora, Jitřenka

(♣)(╬)Světluše 13.12. Lucie, Lucius, Lucián, , Světla, Světlana, Jasna, Jasněnka, Lukáš

(♣) Šárka 30. 6. románsky: sarra, sierra, šarana = návrší, v českých pověstech vystupuje lstivá Šárka, kterou osvobodil Ctirad v dívčí válce, podle ní bylo pojmenováno skalnaté údolí Divoká Šárka na západním okraji Prahy

(♣) Šarlota 27.10. Charlotta, Lotty, Karolína

(╬) Šebestián 20. 1. mučedník, řec.: sebas = úcta ke starším, nebo také člověk z města Sebasty v Arménii, sv. Sebastián, římský voják,+ 20. 1. 288, Šebestian, Sebestián, Sebastian, Sebestian

(♣)(╬)Štěpán sv. 26.12. prvomučedník, řec.: stephanos (stepános, lat. stefanus – ph = f) = ověnčený slávou, vítěz olympiády, znamení vítězství, sv. Štěpán, Žid Helénista (Řek), + 36/38, Štefan, Štěpánka, Věnek, Viktor, Vincenc, Vítězslav

(♣) Štěpánka 31.10. Štěpán, Štefan, Vítězslava

(♣)(╬)Tadeáš sv. 30.10./28.10. apoštol, řec.: tha deos = přebožský, přemýšlivý, rozumný, moudrý, hebr.: Jahú dit, Jehúd hád, Judaiois = Judejec, muž z Judska, Judaei (lat.), Žid (ital.: Žudaio), v původním významu znamená Jahúdit = chválit, oslavovat, sv. Juda Tadeáš, + v 1. století

(♣) Tamara (sv.) 3. 6. královna, hebr.: tá mar = datlová palma, Tamara ve Starém Zákoně, sv. Tamara, gruzínská královna, žila na přelomu 12. a 13. století

(♣) Taťána 29. 3. lat.: tatius = zakladatel, z toho vzniklo jméno rodu Taciů, sabinský král Tatius, jméno se k nám dostalo ze Středomoří přes Rusko, Táňa

(♣) Teodor (sv.) 23.10./9.11. mučedník, řec. Theos doros, slovan.: Boh(em) dan(ý) = Boží dar, sv. Theodor, římský voják, zvaný Rekrut, zapálil chrám pohanské bohyně prostituce Kybely, byl za to zajat, umučen a upálen 9.11. 303, ve východní církvi má titul megalomartyr = velkomučedník, toto jméno má dalších 20 světců, Bohdan, Theodor, Theodot, Teodul, ang.:Ted, Božidar, Božidara, Božena, Matouš, Matěj, rus.: Fedor

(♣)(╬)Tereza, Terezie sv. 15.10. řeholnice a učitelka církve, řec.: therese = krásná, (řec.: teresis = záštita, štít, ochrana, řec.: thérizein = sklízet úrodu, řec.: théros = horko, vedro), sv. Teresie Cepedová z Ávily (od Ježíše) zv. Veliká, založila 32 klášterů, byla velmi duchaplná, měla různá tajemná (mystická) vidění, spisovatelka knih o duchovním životě, + 15.10.1582

(♣) Tibor 13.11. lat.: tiburus = občan města Tivoli (dříve Tiburi), Tiburc, Tiburcius, Tibur

(╬) Tomáš sv. 3. 7. apoštol, hebr.: didy mos, řec.: thé oma = dvojče, dvojník, blíženec

(♣)(╬)Tomáš sv. 7. 3./28. 1. kněz, sv. Tomáš Akvinský, + 7. 3.1274

(♣)(╬)Václav 28. 9. kníže a mučedník, staročesky: váce slav (vjace slav, viace slav) = více slávy, * 904 (907) Stochov (Praha, Levý Hradec, Budeč u Kladna), český kníže, vychován svojí babičkou sv. Ludmilou, uměl česky, latinsky, německy a řecky, jako panovník položil základy českého státu, cestou na jitřní (ranní mši) byl u dveří chrámu sv. Kosmy a Damiána, na jeho hradě v (Staré) Boleslavi, 28. září zákeřně přepaden Boleslavem a jeho služebníky a zavražděn + 28. 9. 935 (do r. 1995 se uváděl rok 929), 19.5.2000 byl den svatého Václava 28. září, navržen a 9. 8.2000 vyhlášen státním svátkem České republiky – „Den české státnosti (sv. Václav)“

(♣) Valdemar 27. 5. starogerm.: waldó mar = vládce slavný, majetný, úspěšný, bohatý, velký, oblíbené jméno dánských králů, Waldemar

(♣)(╬)Valentýn sv. 14. 2. kněz a mučedník, lat.: valeo = síla, zdraví (silný, zdravý, schopný, mohutný), sv. Valentin, oddával páry snoubenců, vyléčil slepou dceru soudce a žalářníka Asteria (ten se po uzdravení dcery nechal pokřtít a rozbil pohanské modly) a oddal ji s jejím snoubencem, + 14. 2. 269 v Římě, patron mladých a zamilovaných, Valentin, Valentín, Valentína, Valentina

(♣)(╬)Valérie sv. 18. 4./9.12. mučednice, sv. Valerie, umučena za císaře Nerona v Limoges ve Francii, + 46, patří mezi první mučednice křesťanství, Valerián, Valerius

(♣) Vanda 6. 2. germ.: wende = polabský Slovan, podle polské pověsti dcera knížete Kraka (Kroka), která skočila do Visly (tehdy nazývané Vandalus), aby se nemusela vdát za německého rytíře, oblíbené polské jméno v době národního útisku, Vendula, Vendelín, Wanda

(♣)(╬)Vavřinec sv. 10. 8. mučedník, lat. laurea = vavřín, český název rostliny – bobkový list vznikl podle plodů, které připomínají králičí bobky, trus), Laurentius = ověnčený vavřínovým věncem (byl považován za symbol neuvadající slávy a úcty, používal se pro vítěze olympiády, sv. Vavřinec, se staral z církevních sbírek o chudé a postižené, když ho císařský úředník vyzval, aby vydal poklady církve, shromáždil chudé a nemocné, přivedl je před náměstka a řekl mu, že to je poklad církve, + 10. 8.258, Laurentius, Lorenc, Vavrinec, Vavro

(♣)(╬)Vendelín (sv.) 20.10. poustevník, sv. Vendelín, skotský princ, zřekl se následnictví trůnu a stal se pasákem vepřů, později odešel do samoty, + 20.10. 650, Vanda

(♣) Vendula 6. 4. Vanda

(♣) Veronika (sv.) 7. 2. řeholnice, řec.: bere niké = nese vítězství, lat.: vera = pravé, řec. niké = vítězství, lat.: vera = pravý, řec.: oikón = obraz, sv. Veronika podala Ježíšovi šátek na utření tváře při křížové cestě, (jméno ženy vzniklo podle Kristovy podoby na šátku – pravý obraz, otisk postavy Krista na Turínském plátně), sv. Veronika Milánská, + 7. 2.1497, Berenika

(♣) Věnceslav 13. 2. lat.: Venceslaus = Václav, z toho vzniklo toto jméno, ve významu oslavený věncem, myšlen svatý Václav, ve smyslu vítězství v nebi, ve věčném životě, toto jméno bylo použito i na městské bráně ve Staré Boleslavi, kde je tento verš: „Jsem právě Boleslav, mne bolem oslavil, když věnec tu dovil, své slávy Věnceslav“, Věnek

(♣) Věra 8.10. slovan.: viera = víra, lat.: Fidelius, Fidelia, řec.: Pistis

(♣) Věroslav 27. 7./26. 4. slovan.: vieru slav = slaví víru, Fidelis, Fidelius, Fidel

(♣) Viktor (sv.) 28. 7. papež a mučedník, lat.: victor = vítěz, sv. Viktor I., stal se 14. papežem v letech 189 – 199, rozhodl spor a potvrdil slavení Velikonoc po prvním jarním úplňku, Vincenc, Čeněk, Vítězslav, Viktorín, Victorius, Nikita, Štěpán

(♣) Viktorie (sv.) 10. 3./23.12. mučednice, lat.: victoria = vítězství, jméno nevzniklo jako protějšek mužského jména, tak jako většina ženských jmen, ale je překladem z řeckého Niké – bohyně vítězství, sv. Viktorie, umučena v Římě, + 3. století, Viktor

(♣) Vilém (sv.) 28. 5. germ.: willa helm = vůle je mou přilbou, pod mou přilbou je má vůle zvítězit, sv. Wilhelm, + 28. 5.800, Villiam, Bill, Vilemína, Vilma

(♣)(╬)Vincenc sv. 14. 4./22. 1. mučedník, lat.: vinco, vincere = vítězit nad někým, porážet v boji, sv. Vincenc ze Zaragozy (Zaragossa), + 22. 1. 304, Vincent, Čeněk, Viktor, Vítězslav, Nikita, Štěpán

(♣) Viola 25. 5. lat.: viola = fiala, Violetta

(♣)(╬)Vít sv. 15. 6. mučedník, lat.: vita, vitus = život, sv. Vít, dvanáctiletý chlapec, + 305 Lukánie, atribut kohouta má proto, že zemřel na začátku svého života, tak jako kohout oznamuje svítání dne, tak označuje úsvit jeho mladého života, Vitalis

(♣) Vítězslav 21. 7. Viktorin, Viktor, Vincenc, Čeněk, Slávek, Štěpán, Štěpánka, Vítězslava

(♣) Vladan 9. 1. slovan.: vladan = vládce, vládl svému rodu, svému území, Vladěna

(♣) Vladěna 30. 8. v občanském kalendáři svátek od r. 1990, Vladan, Vladislava

(♣) Vladimír (sv.) 23. 5. slovan.: vlad mir = vládne světu, míru, sv. Vladimír (Svjatoslavič) Veliký, panovník Kyjevské Rusi v letech 980 – 1015, se svou babičkou sv. Olgou se zasloužil o pokřtění své země v roce 988, při křtu přijal jméno Basil (Vasil, rusky Vasilij)

(♣) Vladislav 18. 1. slovan.: vlad slav = vládne slavně, Vladislava, Ladislav

(♣) Vlasta 23.12. slovan.: vlast = otčina (lat.: patria potestas = otcovská moc, vlast = území, kterému vládne jeden panovník), v našich pověstech je známá Vlasta, vůdkyně dívčí války, Patricie, Vlastislava

(♣) Vlastimil 17. 3. biskup, slovan.: vlast mili = miluje svou vlast, otčinu, vlastenec, lat.: pater = otec, patricius = vlastenec, ten, který má otce, zná své předky, žije v otčině (ve vlasti), patricijský ve významu urozený, Patrik

(♣) Vlastislav 28. 4. slovan.: vlast slav = slavná vlast, slavný ve své vlasti

(♣)(╬) Vojtěch sv. 23. 4. biskup a mučedník, slovan.: voj tiech = útěcha vojů, zástupů (davu lidí), sv. Vojtěch Slavníkovec, * 956 Libice nad Cidlinou, při biřmování na Libici dostal od magdeburského biskupa Adalberta jeho jméno jako své biřmovací (které se v západním světě stalo synomymem pro jméno Vojtěch), stal se druhým pražským biskupem, založil břevnovský klášter, + 23. 4. 997, Adalbert, Albert, maď.: Béla

(♣) Vratislav 9.12. slovan.: vrati slav = vrať slávu, vrať se se slávou, kníže Vratislav byl synem Bořivoje a sv. Ludmily, otec sv. Václava, další Vratislav II. první český král, 1061 – 1092, toto jméno má polské město Wroclav, původně české město Vratislav, toto jméno použil i Ľudovít Štúr pro Bratislavu (Vrátí slávu), hlavní město Slovenska (po r. 1948 vysvětlováno jako Brat i sláva = bratr Rus daroval osvobozením slávu). Dříve Prešporok, Prešpurk = Preslavův hrad, podle Preslava,  syna knížete Svatopluka

(♣) Xéna 24. 1. řec.: xéné = přátelský dar, obdarovavající hosty, xenodochium = hostinec, jméno oblíbené v antickém Řecku, Xénie, Xena, v českém občanském kalendáři do r. 2000

(♣) Xénie 27.11. Xena, Xéna

(♣)(╬)Zbyněk sv. 16. 6. biskup, slovan.: zby gniev = zbývat, posilovat hněv, mstitel, sv. Benon (zdrobnělina jména Bernard), míšeňský biskup, věrozvěst Sasů, při šíření křesťanství mezi Lužičany, přijal slovanské jméno Zbyněk, + 16. 6. 1106, Zbyšek, (Benon)

(♣) Zbyšek 20. 5. Zbyněk

(♣)(╬) Zdeněk (sv.) 23. 1./ 23. 8. biskup, slovan.: sdie být = zde na místě usedlý, lat.: sido, sedi = usednout, posadit se, usadit se, sv. Sidonius byl biskupem v Clermontu, domácí podoba jména Zdislav, dříve byl uváděn Sidon, Sidonius, jako latinská podoba jména Zdeněk, v církevním kalendáři svátek do r. 1969, Zdenek, Zděnek

(♣) Zdeňka 23. 6. jazykovědci uvádí toto jméno jako domácí podobu jména Zdislava, dříve uváděný překlad Sidonie, Zdenka, Zdena

(♣)(╬)Zdislava sv. 29. 1./30. 5. vyznavačka, slovan.: sdie slav = sdělej si slávu, zde slavná, sv. Zdislava, * 1215/1220 Křižanov na Moravě, dcera purkrabího Přibyslava a Sibyly ze Sicílie, podle vzoru sv. Anežky České zakládala klášterní špitály v severních Čechách (Jablonné v Podještědí, Turnov), kde sama pomáhala ošetřovat nemocné a chudé, zemřela ve věku 32 let, + 30. 5.1252 Lemberk u Jablonného, česká patronka, ochránkyně rodin, Zdislav

(♣)(╬)Zikmund sv. 2. 5./30. 4. král a mučedník, germ.: sieg mund = vítězná ochrana, sv. Zikmund, burgundský král, jeho druhá manželka ho popudila proti synovi Siderikovi (z prvního manželství), král ho dal zabít, když si uvědomil co se stalo, začal konat tvrdé pokání na odčinění své viny, jako poutník šel bos do Říma, zakládal kláštery s hospitály, Sigismund, Sigismundus

(♣) Zina 29.11. řec.: zéa = božská, patří Diovi, Zeus je nejvyšší božstvo, Zinajda, Zenais

(╬) Zita 19. 9./27. 4. italské domácké označení pro služku ze jména Felicita, Felix, Felicita

(♣) Zlata 25. 9. Aurélie, Zlatuše, Arana, Aranka

(♣) Zoé, Zoja 27.10. řec.: zoé = život, Zoja, Zoe

(♣) Zora 26. 1. Apolena, Aurora, Jitřenka

(♣) Zuzana (sv.) 11. 8. mučednice, hebr.: šo sa annáh = lilie – sasanka, lotosový květ, sv. Zuzana, římská patricijka, jako křesťanka odmítla sňatek se synem císaře Diokleciána, odsouzena a popravena mečem ve svém vlastním domě, + 11. 8.295. Susane

(♣) Žaneta 27.12. fr.: Jeannette = Žanete, Jana, v českém občanském kalendáři v roce 1950 toto jméno nahradilo svátek sv. Jan Evangelista, Jan, Jana

(♣)(╬)Žofie 15. 5. mučednice, řec.: sóphia = moudrost, sv. Sofie, + ve 3. století, jméno zkomolili Maďaři a u nás v době národního obrození bylo vytvořeno jméno Mudroslava. Sofie, Soňa, Sonja, Sonya, patronka hlavního města Bulharska Sofie.